Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Fundusze UE dla przedsiębiorców - spotkanie informacyjne w Raciborzu

02.03.2020 20:00 | 0 komentarzy | ż

Przed nami pierwsze w tym roku spotkanie z doradcą Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, podczas którego będzie można dowiedzieć się, jakie fundusze unijne są aktualnie dostępne dla przedsiębiorców i osób planujących uruchomienie firmy. Doradca będzie do dyspozycji wszystkich zainteresowanych 6 marca w Raciborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Batorego 7.

Fundusze UE dla przedsiębiorców - spotkanie informacyjne w Raciborzu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Porady są udzielane bezpłatnie i mają charakter indywidualny. Jedna porada trwa około 20 minut. Dyżur doradcy rozpoczyna się o godzinie 12.00, a wszyscy zainteresowani są przyjmowani do godziny 14.30 (nie trzeba przychodzić punktualnie na 12.00). Podczas indywidualnego spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące następujących zagadnień:

1. Dotacje na założenie własnej firmy.

DLA KOGO? Osoby pow. 30 roku życia, nieaktywne zawodowo zamieszkujące na terenie woj. śląskiego.

NA CO? Dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej; wsparcie pomostowe w formie finansowej i szkoleniowo-doradczej.

ILE? Kwota dotacji to maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w dniu przyznania wsparcia.

2. Instrumenty Finansowe czyli wsparcie pozadotacyjne.

DLA KOGO? Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zamieszkujące na terenie woj. śląskiego.

NA CO? Środki pożyczkowe na:

– uruchomienie działalności gospodarczej;

– rozwój działalności gospodarczej;

– kształcenie;

– rewitalizację.

ILE? Do 120.000,00 zł – w zależności od rodzaju pożyczki.

3. Możliwości finansowania szkoleń i doradztwa dla MSP w woj. śląskim ze środków UE.

DLA KOGO? Właściciele i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego.

NA CO? Szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, e-learning.

ILE? Od 50% do 80% kosztów.

4. Wybrane konkursy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje:

Bony na innowacje

NA CO? Dofinansowanie kosztów zakupu usługi opracowania innowacyjnej technologii/produktu/usługi; dofinansowanie kosztów wdrożenia innowacji – zakupu środków trwałych.

ILE? 85% kosztów kwalifikowalnych zakupu usługi, 45%-35% kosztów zakupu środków trwałych.

Ochrona własności przemysłowej

NA CO? Dofinansowanie kosztów uzyskania prawa własności przemysłowej (patentu, wzoru użytkowego).

ILE? 50% wartości kosztów kwalifikowalnych (w tym koszt orzeczenie rzecznika patentowego).

Go to brand

NA CO? Dofinansowanie polskich marek produktowych na rynkach zagranicznych. Wsparcie dla przedsiębiorców w branżowych programach promocji oraz programach o charakterze ogólnym na rynki perspektywiczne:

– 12 programów branżowych – w tym IT, kosmetyczna, moda polska, sprzęt medyczny, budowa i wykańczanie budowli;

– rynki perspektywiczne: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.

ILE? Do 85% kosztów kwalifikowalnych. Finansowanie kosztów między innymi: wynajmu, budowy, transportu, ubezpieczenia i obsługi stoiska wystawowego.

Link do zapisów tutaj.

źródło: UM Racibórz/Przedsiębiorczy Racibórz, oprac. ż