środa, 27 stycznia 2021

imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony

RSS

Wodzisławski Budżet Obywatelski. Wybrano projekty do realizacji

14.02.2020 11:19 | 2 komentarze | AgaKa

Mieszkańcy w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego zgłosili 49 pomysłów. Po weryfikacji i ocenie, 27 z nich zostało poddanych pod głosowanie, które zostało przeprowadzone w dniach od 23 stycznia do 5 lutego 2020 roku. 

Wodzisławski Budżet Obywatelski. Wybrano projekty do realizacji
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W wersji papierowej zostało oddanych 14 głosów, natomiast przez internet zagłosowało 4414 osób. Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego oddali łącznie 4428 głosów.

Zwycięskie projekty to:

- Projekt nr 26. Oświetlenie ozdobne w centrum Zawady – szacunkowy koszt projektu to 100 000 zł. Celem projektu jest ożywienie i zadbanie o dobry wizerunek centrum dzielnicy Zawada.

Rejon projektowanej inwestycji znajduje się w najczęściej odwiedzanym rejonie dzielnicy Zawada. W bezpośrednim otoczeniu projektowanej inwestycji znajduje się szereg instytucji i punktów użyteczności publicznej, oraz zakładów usługowych. Znajdują się tam między innymi: Szkoła, Remiza OSP, Sklepy, Restauracje oraz punkty usługowe takie jak: salon fryzjerski, kwiaciarnia, paczkomat.

- Projekt 25. "Aktywny Górniok" - Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, przeznaczonej do integracji i aktywnego spędzania wolengo czasu mieszkańców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Radlinie II - szacunkowy koszt to 77 500 zł. Głównym celem projektowanych działań jest integracja i aktywizacja mieszkańców dzielnicy/miasta poprzez stworzenie przestrzeni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, pozwalającej na wspólne spędzanie wolnego czasu i integrację społeczną osób o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku.

- Projekt 6. Aktywny zakątek-Radlin II, budowa miejsca rekreacji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Szacunkowy koszt projektu to 99 980 zł. W chwili obecnej, dzieci mieszkające w tej okolicy nie mają żadnego dostępu do obiektów tego typu przeznaczonych do rekreacji ruchowej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 nie posiada takiego terenu. Istotny jest fakt, iż ilość dzieci zamieszkujących Radlin II jest relatywnie duża a w tej części Wodzisławia Śląskiego nie znajduje się żaden ogólnodostępny plac zabaw oraz atrakcja sportowo-rekreacyjna.

- Projekt 14. Wilchwiański plac zabaw. Szacunkowy koszt projektu to 60 000 zł. Istniejący plac zabaw jest przestarzały. Jest on wykorzystywany przez mieszkańców Wilchw dlatego należy go zmodernizować.

- Projekt 3. Plac zabaw przy ul. Pałacowej w Kokoszycach. Szacunkowy koszt projektu to 100 000 zł. Z projektu korzystać będą osoby starsze oraz dzieci w wieku od 3 lat do 14 roku życia.

- Projekt 43. Wodzisławskie Dni Seniora 2020. Szacunkowy koszt: 33 300 zł. Celem projektu są działania na rzecz Wodzisławian 60+ aktywizujące osoby starsze do:

- rozwijania wiedzy ogólnej i zainteresowań,

- uprawiania kultury fizycznej i łączenia aktywności ze zdrowiem i kondycją,

- nawiązywania kontaktów w grupie rówieśniczej i więzi międzypokoleniowej.

- Projekt 16. Doświetlenie przejść dla pieszych. Szacunkowy koszt to 9 100 zł. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych w Wodzisławiu Śląskim. Głównym powodem wypadków z udziałem pieszych jest słaba widoczność.

- Projekt 17. Nasadzenie roślin ozdobnych w rejonie parkingu przy kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach. Szacunkowy koszt to 14 000 zł. Wykonanie nasadzeń roślin w wskazanym rejonie zwiększy walory estetyczne, wizualne, środowiskowe.