Wtorek, 9 marca 2021

imieniny: Franciszki, Katarzyny, Mścisława

RSS

"Czyste Powietrze" bliżej mieszkańców. Na razie w gminie Gorzyce

12.02.2020 15:07 | 1 komentarz | art

W środę 12 lutego w Urzędzie Gminy w Gorzycach podpisane zostało porozumienie dotyczące utworzenia certyfikowanego punktu przyjmowania wniosków do programu "Czyste powietrze". To pierwszy taki punkt w powiecie wodzisławskim i 32 w województwie śląskim. Porozumienie podpisali wójt Gorzyc Daniel Jakubczyk i wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Adam Lewandowski w obecności senator Ewy Gawędy. 

"Czyste Powietrze" bliżej mieszkańców. Na razie w gminie Gorzyce
Wiceprezes WFOŚiGW w Katowicach Adam Lewandowski, wójt Gorzyc Daniel Jakubczyk i senator Ewa Gawęda w trakcie podpisania porozumienia
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Uruchomienie punktu konsultacyjnego w Gorzycach to przede wszystkim dobra wiadomość dla mieszkańców gminy, którzy zainteresowani są, bądź rozważają skorzystanie z programu "Czyste powietrze", w ramach którego można pozyskać rządowe pieniądze na wymianę starego źródła ciepła na ekologiczne, na termomodernizację budynku oraz na odnawialne źródła energii. 

Punkt działa w Urzędzie Gminy w Gorzycach w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do 17.00. Można w nim nie tylko uzyskać informacje dotyczące warunków uczestnictwa w programie, ale przede wszystkim można w nim uzyskać pomoc w poprawnym złożeniu wniosku i tu go złożyć, bez konieczności wyjazdu do siedziby WFOŚiGW w Katowicach.  

Po podpisaniu umowy, z inicjatywy senator Ewy Gawędy w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbyło się spotkanie wiceprezesa WFOŚiGW z samorządowcami powiatu wodzisławskiego. Adam Lewandowski przekonywał samorządowców do tego, by również przystępowali do porozumień z WFOŚiGW w celu utworzenia w innych gminach punktów przyjmowania wniosków. Bo do tej pory mieszkańcy powiatu wodzisławskiego złożyli do programu 824 wnioski, czyli niezbyt wiele. - Mamy do rozdysponowania 10 mld zł na województwo śląskie. Chciałbym, żeby te pieniądze w całości zostały wykorzystane - mówił Lewandowski, zwracając się do włodarzy. 

Samorządowcy uważają jednak, że tworzenie punktów przyjmowania wniosków, to próba dołożenia im kolejnych zadań, za którą nie idą pieniądze na realizację tych zadań. Wskazywali na to, że po pierwsze to samorządy będą musiały ponieść całość kosztów utworzenia punktów konsultacyjnych, tak osobowe, jak i materiałowe, co przyznał również Daniel Jakubczyk, wójt Gorzyc, wyjaśniając, że gmina wzięła na siebie wszystkie koszty utworzenia punktu.

- My naprawdę nie mamy przerostów administracyjnych w naszych wydziałach ochrony środowiska - powiedział Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia. Wskazał też na drugą, zdaniem samorządowców, wątpliwość, czyli obarczanie samorządów odpowiedzialnością za funkcjonowanie programu "Czyste powietrze". - Jeśli mieszkańcy będą składać wnioski w gminach, to do gminnych urzędników będą mieć ewentualne pretensje za wszelkie problemy. I to nie tylko przy składaniu wniosków, ale przede wszystkim przy rozliczaniu dotacji - uważa Kieca. 

Z kolei Daniel Jakubczyk, zauważył, że mieszkańcy i tak ze wszelkimi problemami i kłopotami przychodzą do włodarza gminy. - I to od włodarza oczekują rozwiązania problemów, czy dotyczy to dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy, czy braku placówek pocztowych. Zdecydowałem się na utworzenie punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze", bo takie było oczekiwanie mieszkańców gminy - przyznał Jakubczyk, zastrzegając jednak, że nie była to decyzja prosta i bezproblemowa. 

Mieczysław Kieca zasugerował utworzenie mobilnego punktu konsultacyjnego, który przez miesiąc-dwa, mógłby działać w kilku gminach powiatu, i do którego oddelegowany mógłby zostać pracownik WFOŚiGW. Na to jednak nie przystał Adam Lewandowski, bo to oznaczałoby... dodatkowe koszty dla WFOŚiGW. - Oznaczałoby to konieczność zatrudnienia dwa razy więcej pracowników, którzy w dodatku w mobilnym punkcie nie pracowaliby efektywnie przez 8 godzin. Zdaniem Lewandowskiego gminy lepiej sobie z tym poradzą, tym bardziej że Fundusz gwarantuje przeszkolenie pracowników. - Wypełnienie jednego wniosku zajmuje od pół godziny do godziny czasu. Przy kilkunastu wnioskach miesięcznie, to kilka, kilkanaście godzin pracy urzędników oddelegowanych do punktu. Za to korzyść dla mieszkańców gminy ogromna - uważa Lewandowski. 

Zdaniem Bożeny Amalio-Nowak, która zajmuje się wypełnianiem wniosków w gorzyckim punkcie konsultacyjnym, wypełnienie jednego wniosku w godzinę jest trudne. Zwłaszcza kiedy mieszkaniec nie ma przy sobie wszystkich potrzebnych danych. - Zdarza się, że aby wypełnić wniosek, mieszkaniec przychodzi dwa, trzy razy, bo konieczne jest uzupełnienie informacji - przyznaje Bożena Amalio-Nowak.

Wniosek do programu "Czyste powietrze" liczy kilkanaście stron. Senator Ewa Gawęda powiedziała jednak, że od kwietnia uproszczeniu ma ulec wnioskowanie o dofinansowanie na wymianę samych kotłów. - Wnioski te będą prostsze, znacznie krótsze- mówi Gawęda, dodając, że jest to efekt uwzględnienia uwag, kierowanych do autorów programu. 


Punkt Przyjmowania wniosków w ramach Programu „ Czyste Powietrze” w Gorzycach działa w każdy poniedziałek w godz. 14:00-17:00 w sali narad UG przy ul. Kościelnej 15.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki na:

- wymianę źródeł ciepła,

- docieplenie przegród budynku;

- zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

- montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

- instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, dofinansowanie wynosi od 15% do 90 % kosztów kwalifikowanych (w zależności od dochodów), wynoszących maksymalnie 53 tys. zł.

Ludzie:

Ewa Gawęda

Ewa Gawęda

Senator RP

Mieczysław Kieca

Mieczysław Kieca

Prezydent Wodzisławia Śl.