Poniedziałek, 26 października 2020

imieniny: Ewarysta, Łucjana, Dymitriusza

RSS

Prawie 7 mln złotych na wymianę źródeł ciepła w Rydułtowach

11.02.2020 20:13 | 3 komentarze | ska

Miasto Rydułtowy jest jednym z samorządów z listy rezerwowej, które pozyskają środki na odnawialne źródła energii. Będą to dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wynegocjowane przez zarząd województwa. Dzięki nim mieszkańcy będą mogli wymienić jeszcze więcej kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła.

Prawie 7 mln złotych na wymianę źródeł ciepła w Rydułtowach
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Prawie 7 mln złotych na wymianę źródeł ciepła w Rydułtowach

Przypomnijmy, że działania zmierzające do wykorzystania w tym konkursie wkładu krajowego zostały podjęte przez zarząd województwa już na etapie wyboru projektów w ubiegłym roku, kiedy to na konkurs wpłynęło 125 projektów, których wnioskowane dofinansowanie 10-krotnie przekroczyło dostępną alokację. Taki wzrost zainteresowania społecznego inwestycjami w OZE był niewątpliwie wynikiem szeroko prowadzonych kampanii społecznych na rzecz czystego powietrza i likwidacji niskiej emisji, realizowanych przez rząd jak i samorządy. Marszałek województwa wystąpił wówczas do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów z wnioskiem o zgodę na zwiększenie wkładu krajowego i utworzenie montażu finansowego.  Po uzyskaniu stosownej zgody ministerstw, zarząd podniósł poziom oferowanego wsparcia do 163 mln zł, co pozwoliło na wybór większej liczby projektów niż było to możliwe przy pierwotnej alokacji. 

W wyniku renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji przeznaczonej w programie na dofinansowanie inwestycji w OZE. Dzięki takiej decyzji możliwe było przesunięcie z listy rezerwowej m.in. projektu Miasta Rydułtowy „Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy” na listę projektów dofinansowanych. Projekt dotyczy 341 instalacji odnawialnych źródeł energii (252 wniosków mieszkańców) Nabór wniosków odbył się w roku 2018. - Instalacje obejmują 166 instalacji fotowoltaicznych, 29 instalacji solarnych, 21 pompy ciepła c.w.u. i 125 kotłów na biomasę. Koszt całkowity projektu 6 899 700,60 zł, w tym ogółem kwota dofinansowania 6 553 839,18 zł - wylicza Marcin Połomski, burmistrz Rydułtów. 

Więcej już wkrótce w Nowinach Wodzisławskich.