Piątek, 29 maja 2020

imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma

RSS

Są dodatkowe pieniądze na OZE. Trzy gminy powiatu raciborskiego otrzymały wsparcie

10.02.2020 21:32 | 3 komentarze | mad

Do mieszkańców Kornowaca, Nędzy i Kuźni Raciborskiej popłyną pieniądze na Odnawialne Źródła Energii (OZE), w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach, mimo że gminy początkowo nie załapały się do dofinansowania. To dzięki dodatkowym środkom, które przeznaczono na to zadanie.

Są dodatkowe pieniądze na OZE. Trzy gminy powiatu raciborskiego otrzymały wsparcie
Od lewej: wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża, wójt Kornowaca Grzegorz Niestrój
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wsparcie dla nielicznych

Na rozstrzygnięcie konkursu o pozyskanie środków unijnych na instalacje OZE gminy czekały wiele miesięcy. Wyniki miały być podane jeszcze w 2018 roku. Ogłoszono je jednak w połowie 2019 r.

W ramach niego na dofinansowanie projektów środkami zarząd województwa pierwotnie przeznaczył kwotę ok. 76 mln zł. Jednocześnie dokonał podziału tej puli z przeznaczeniem: 30% na wsparcie dla projektów grantowych i 70% dla projektów niegrantowych. Po zamknięciu naboru okazało się, że wpłynęło 125 projektów, a zainteresowanie dofinansowaniem dziesięciokrotnie przekroczyło dostępną alokację. Po ocenie, rekomendacje do wsparcia otrzymało 107 projektów, a kwota niezbędna do ich wsparcia to ponad 750 mln zł. To znacznie przekroczyło dostępne na ten cel środki. Kwota w konkursie pozwalała na dofinansowanie tylko jednego projektu, o charakterze grantowym.

W związku z tym zarząd podjął działania zmierzające do zwiększenia środków w konkursie. W pierwszej kolejności zaangażował środki z tzw. rezerwy wykonania, co podniosło pulę do 81,6 mln zł. Równocześnie skierował wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów o dodatkowe środki z budżetu państwa. W maju ministerstwo wyraziło zgodę na wykorzystanie dodatkowych 81,6 mln zł z budżetu państwa i dokonanie w tym naborze montażu finansowego ze środkami unijnymi. Podjęto również decyzję o zmianie układu procentowego puli w podziale: 64% alokacji na projekty grantowe i 36% na projekty niegrantowe. W efekcie na dofinansowanie mogły liczyć trzy wnioski grantowe i jeden niegrantowy.

Z naszego regionu do wsparcia finansowego załapały się tylko gminy uczestniczące w projekcie „Łączymy z energią”. Jego wnioskodawcą był Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego, a projekt obejmował dziesięć gmin: Godów, Marklowice, Pszów, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Krzyżanowice, Racibórz, Żory, Jastrzębie–Zdrój i Rybnik. Poszczęściło się więc tym mieszkańcom z wymienionych gmin, którzy złożyli do urzędów gmin i miast wnioski w ramach tego projektu.

Wyczekiwana dotacja

Mimo złych wiadomości dla pozostałych gmin niektórzy włodarze nadal liczyli na zwiększenie środków. I jak się okazuje – trafnie, bo trzy samorządy powiatu raciborskiego otrzymają pieniądze (a finalnie mieszkańcy biorący udział w projektach). Niedawno wójt Kornowaca Grzegorz Niestrój spotkał się z wicemarszałkiem województwa śląskiego Wojciechem Kałużą. Spotkanie dotyczyło zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii.

W wyniku renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji przeznaczonej w programie na dofinansowanie inwestycji w OZE. – Dzięki takiej decyzji możliwy był wybór kolejnych 10 projektów z listy rezerwowej. Wśród projektów wybranych do dofinansowania wybrano projekt Gminy Kornowac „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” – podają urzędnicy z Kornowaca.

W ramach projektu planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii tj. instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę. – Zastosowanie OZE przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem obiektów w energię elektryczną oraz cieplną na terenie czterech gmin (Gminy Kornowac, Gorzyce, Lubomia i Miasto Piekary Śląskie) biorących udział w projekcie – podkreślają w Kornowacu. Jak dodają, montaż instalacji OZE pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji, co przełoży się na lepszą jakość powietrza na terenie Subregionu Zachodniego i Centralnego, gdyż projekt ma charakter ponadlokalny. Dodatkowo zwiększeniu ulegnie efektywność oraz niezależność energetyczna obiektów. W samym Kornowacu zrealizowanych zostanie 375 instalacji.

- W najbliższych dniach pracownik urzędu skontaktuje się telefonicznie z mieszkańcami, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie w celu potwierdzenia gotowości do uczestnictwa w projekcie – zapowiadają w kornowackim urzędzie.

Do dofinansowania załapały się również: Kuźnia Raciborska i Nędza. Gminy brały udział w konkursie w ramach projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”. I wspólnie z Tarnowskimi Górami (wnioskodawca), Gaszowicami, Jejkowicami, Lyskami, Krupskim Młynem, Lelowem, Psarami, Sośnicowicami i Tworogiem otrzymały pieniądze na to zadanie. W Kuźni Raciborskiej złożono wniosków na ponad 400 instalacji, w Nędzy na 310.

Ludzie:

Grzegorz Niestrój

Grzegorz Niestrój

Wójt gminy Kornowac.