Czwartek, 22 października 2020

imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii

RSS

Wydadzą 48,5 miliona złotych. Spory budżet Mszany

18.01.2020 07:00 | 2 komentarze | art

MSZANA W połowie grudnia Rada Gminy w Mszanie przyjęła budżet gminy na 2020 r. Dochody zaplanowano na kwotę 40 mln 854 tys. zł. Planowane wydatki to 48 mln 470 tys. zł. Różnica między dochodami i wydatkami czyli deficyt budżetowy wynosi 7 mln 616 tys. zł. Zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 mln 850 tys. zł.

Wydadzą 48,5 miliona złotych. Spory budżet Mszany
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Największe inwestycje zaplanowane na 2020 r.: przebudowa ul. Szkolnej w Połomi, budowa kanalizacji na ul. Granice w Połomi i rewitalizacja centrum Gogołowej, a także zadania przy drogach powiatowych i remonty dróg gminnych. Planowana jest także poprawa wyeksploatowanego taboru samochodowego do celów gospodarczych. Na walkę ze smogiem, czyli dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych Gmina chce przeznaczyć 0,5 mln zł. Z kolei 50 tys. zarezerwowano na dofinansowanie do zadań związanych z ochroną środowiska (przyłącza kanalizacyjne, usuwanie azbestu, przydomowe oczyszczalnie). 90 tys. zł wyniesie dotacja celowa na przebudowę biblioteki w Połomi, a 80 tys. pochłonie wykonanie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw przy SP w Gogołowej. Wszystkie inwestycje mają pochłonąć w tym roku 8 mln 8 tys. złotych.

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki. Zadania, które w ramach funduszu wskazały do realizacji Zebrania Wiejskie to: zakup urządzeń na plac zabaw przy SP w Gogołowej, zakup urządzeń rekreacyjnych do parku w Mszanie, oświetlenie altany sołeckiej w Połomi i zakup grilla. Na dofinansowanie do klubów sportowych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zaplanowano 155 tys. zł, a na dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego - 70 tys. zł.

(red.)