Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Mieszkańcy kontra fabryka

20.01.2020 07:00 | 3 komentarze | żet

Grupa mieszkańców Ostroga skarży się na pył i hałas, który ma być emitowany przez firmę Domgos. Przedstawiciele przedsiębiorstwa tłumaczą, że firma działa w strefie przemysłowej, daje pracę stu pięćdziesięciu osobom, płaci podatki, a w zamian za to wszystko... spadają na nią kolejne kontrole.

Mieszkańcy kontra fabryka
Kadr z filmu przedstawiającego emisję pyłów przez raciborski Domgos, który zamieścił w swojej interpelacji radny powiatowy Artur Wierzbicki (czerwone zaznaczenie od redakcji). Przedstawiciele Domgosu powiedzieli Nowinom, że firma posiada najnowsze urządzenia do odpylania, a wspomniany film został wykonany podczas awarii systemu odciągania pyłów.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Katowice zapowiadają kontrolę

Z zapytaniem podobnym do tego, które skierowaliśmy do Starostwa Powiatowego, zwróciliśmy się również do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Tam poinformowano nas, że pracownicy WIOŚ wszczęli w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, w ramach którego wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Raciborzu o „przekazanie informacji o podejmowanych działaniach oraz o wydanych decyzjach ustalających warunki korzystania ze środowiska i wynikach dotychczas przeprowadzonych kontroli”. – Ponadto poprosiliśmy Urząd Miasta w Raciborzu o przekazanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminny oraz informacji na temat zgodności lokalizacji podmiotu z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, informacje te są nam niezbędne do dalszego prowadzenia działań – czytamy w odpowiedzi na nasze zapytanie, której udzieliła nam Małgorzata Zielonka-Alker, naczelnik wydziału administracyjno-organizacyjnego oraz rzecznik prasowy WIOŚ w Katowicach.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska potwierdził wcześniejsze informacje o zapowiadanej na ten rok kontroli Domgosu. WIOŚ wskazał również, że „działania kontrolne przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu nie wykazały naruszeń przepisów o ochronie środowiska, a także że firma nie posiada żadnych decyzji na wprowadzanie zanieczyszczeń środowiska w sposób zorganizowany”. – Stwierdzono, że emisja pyłu do środowiska zachodzi w sposób niezorganizowany, nie wymagający zgodnie z przepisami uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, ani dokonania zgłoszenia**. Jednocześnie poinformowano nas, że Spółka planuje wykonanie inwestycji mającej obniżyć emisję hałasu do środowiska i zlecenie wykonania stosownych pomiarów emisji hałasu do środowiska. Natomiast z informacji Urzędu Miasta Racibórz wynika, że zakład jest zlokalizowany na terenie składów i magazynów, dla których przeznaczeniem uzupełniającym jest rzemiosło i drobna produkcja oraz usługi publiczne – dodała M. Zielona-Alker z WIOŚ w Katowicach.

Co na to Domgos?

Zgłoszony nam przez mieszkańców problem nadmiernej emisji hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza pyłem opisaliśmy również w liście (e-mailu), który wysłaliśmy do Domgosu. Poprosiliśmy o udzielenie komentarza, który dotykałby kwestii zasadności skarg mieszkańców, źródeł emisji wspomnianego pyłu oraz hałasu, a także widoków na dostosowanie organizacji pracy przedsiębiorstwa do norm współżycia społecznego. Do wiadomości dołączyliśmy udostępnione nam przez mieszkańców zdjęcia przedstawiające znaczne zapylenie, którego źródło znajdowało się w obrębie zabudowań firmy.

Zdjęcie udostępnione nam przez przedstawiciela Domgosu.
Przedstawia jasny, niczym nieprzyprószony śnieg/szron na garażach sąsiadujących z Domgosem,
co ma dowodzić skuteczności systemów odpylania zastosowanych w zakładzie.

Wstępną odpowiedź otrzymaliśmy jeszcze tego samego dnia. Przedstawiciel firmy poinformował nas, że w zakładzie wdrażane są kolejne systemy odciągu pyłu, a sytuacja widoczna na zdjęciach dotyczyła awarii jednego z takich systemów. Co do hałasu, firma zleciła wykonanie stosowanych badań w niezależnych ośrodkach. Wyniki tych badań mają wskazywać jednoznacznie, że zgłaszany przez mieszkańców problem nadmiernej emisji hałasu nie ma pokrycia w rzeczywistości, bowiem emisja hałasu przez przedsiębiorstwo mieści się w dopuszczalnych normach.

Przedstawiciel Domgosu wskazał również, że zakład znajduje się na terenie przemysłowym, a działalność produkcyjna w tym miejscu prowadzona jest od ponad stu lat, a więc rozpoczęła się na długo przed powstaniem okolicznych bloków.

Do wiadomości było dołączone zaproszenie na spotkanie w siedzibie firmy 9 stycznia, z którego skorzystaliśmy. Rozmowa miała charakter zapoznawczy i na prośbę przedstawiciela Domgosu nie była przez nas utrwalana. Podczas spotkania powtórzył i rozbudował przytoczone wcześniej argumenty, jednocześnie poprosił o szczegółową listę pytań. Sformułowaliśmy je i wysłaliśmy niespełna godzinę po wyjściu z Domgosu, prosząc jednocześnie o udzielenie odpowiedzi do poniedziałku 13 stycznia do godz. 10.00 (ze względu na cykl wydawniczy). Tego terminu nie udało się dotrzymać – do zakończenia prac nad aktualnym numerem „Nowin Raciborskich” nie otrzymaliśmy wiadomości od Domgosu. Gdy otrzymamy odpowiedzi, wrócimy do sprawy i opublikujemy stanowisko firmy w omawianym temacie.

Ludzie:

Artur Wierzbicki

Artur Wierzbicki

Radny Powiatu Raciborskiego.

Ewa Lewandowska

Ewa Lewandowska

Radna powiatowa, członek zarządu powiatu raciborskiego, była Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.