Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Rudnik, Nędza: Otwarcie ofert na projekt nowego mostu. Jest taniej niż zakładano

02.01.2020 09:26 | 2 komentarze | mad

Drugi przetarg ogłoszony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW) na wykonanie projektu mostu nad Odrą w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 421 na terenie gmin Rudnik i Nędza przyniósł dobre wiadomości. Tym razem złożono kilkanaście ofert mieszczących się w zakładanym budżecie.

Rudnik, Nędza: Otwarcie ofert na projekt nowego mostu. Jest taniej niż zakładano
Obecna przeprawa promowa Grzegorzowice-Ciechowice
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

12 ofert

Budowa mostu łączącego dwie gminy Raciborszczyzny, czyli Rudnik i Nędzę to inwestycja wyczekiwana od lat. Przedmiotem zamówienia ogłoszonego przez ZDW było wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski nad zadaniem związanym z budową nowego śladu drogi wojewódzkiej nr 421 na terenie gmin Rudnik i Nędza wraz z przeprawą odrzańską. Planowana inwestycja pobiegnie polami i terenami zalesionymi, a konkretnie obejmie odcinek od skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Młyńską (gm. Rudnik) do okolic granicy miejscowości Ciechowice i Zawada Książęca. Most ma powstać w odległości około 1 km na północ od istniejącego promu (czyli w górę, w przypadku Rudnika zahaczając już o Łubowice). Szerokość pasa ruchu na moście ma wynieść 3,5 m i ma być zaprojektowany z uwzględnieniem ciągu pieszego i rowerowego.

Był to już drugi przetarg. Pierwszy unieważniono z uwagi, że złożono jedną ofertę przewyższającą zakładany budżet. Wówczas swój akces zgłosiła firma z Egis Poland z Warszawy, chcąc za wykonanie projektu prawie 4 mln 200 tys. zł brutto, natomiast ZDW planowało przeznaczyć 3 mln 264 tys. zł brutto. Po drugim przetargu swój akces zgłosiło już 12 podmiotów, z tym że Zarząd Dróg Wojewódzkich postanowił przeznaczyć na zadanie więcej, bo 4 mln 54 tys. zł brutto. I tym razem wszystkie oferty mieszczą się w zakładanym budżecie. Dla przykładu najmniej zażyczyło sobie konsorcjum firm - lider IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo z Wrocławia, partner - IDOM Consulting, Engineering, Architecture z Hiszpanii - 2 mln 405 tys. zł brutto, a najwięcej firma Mosty Gdańsk - 3 mln 908 tys. zł brutto.

Wyników przetargu jeszcze nie ogłoszono, jednak jak można zauważyć, tym razem wyłonienie wykonawcy powinno być bezproblemowe. Wykonanie zadania ma nastąpić do 15 grudnia 2021 r.

Milionowa inwestycja

Budowie mostu została również poświęcona konferencja prasowa zwołana w drugiej połowie listopada w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. W wydarzeniu uczestniczyli wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz marszałek województwa Jakub Chełstowski. Stronę rządową reprezentowali minister Michał Woś oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda.

Podczas spotkania sekretarz stanu Grzegorz Puda oraz marszałek Jakub Chełstowski poinformowali o decyzji rządu dotyczącej wsparcia finansowego budowy mostu. Dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 3,4 mln zł zostanie udzielone w ramach Programu „Mosty dla Regionów” na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę tej inwestycji. – Dofinansowana dokumentacja dotyczy budowy nowego mostu nad rzeką Odrą wraz z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych. Drogi dojazdowe do projektowanej przeprawy mostowej będą przebiegały odcinkami drogi wojewódzkiej DW 915 - od strony Ciechowic, zaś od strony Łubowic – drogi powiatowej DP 3500S. Całkowity koszt przygotowania dokumentacji dla tego zadania wynosi ok. 4,3 mln zł. Natomiast szacunkowy koszt budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi ustalono na 113 mln zł – poinformowały służby prasowe wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka.

Budowa nowego mostu umożliwi sprawną komunikację drogową dla ludności z okolicznych miejscowości oraz stanowić będzie ważną oś komunikacyjną wewnątrz aglomeracji i województwa. Zostanie on zaprojektowany w taki sposób, aby spełniać parametry techniczne dla najwyższej klasy obciążenia taborem samochodowym oraz dla pojazdów specjalnych, zgodnie ze standardami NATO (STANAG 2021).