środa, 20 stycznia 2021

imieniny: Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi

RSS

Epidemia koronawirusa:

Pojemność szkół jest optymalna. Rodzice z centrum wykonali własną analizę

12.12.2019 16:15 | 2 komentarze | ma.w

Oto pełna wersja prezentacji, jaką rodzice uczniów szkół: SP4, SP13, SP15 i SP18 pokazali na drugim ze spotkań poświęconych kosztom utrzymania raciborskiej oświaty. Z danych jakie przedstawili prezydentowi Dariuszowi Polowemu wynika, że w placówkach oświatowych nie ma tylu „pustych ławek” ile podaje magistrat.

Pojemność szkół jest optymalna. Rodzice z centrum wykonali własną analizę
Zapis wideo z rozmów prezydenta z rodzicami jest na kanale YouTube nowiny.pl
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Slajdy zaprezentowane prezydentowi Dariuszowi Polowemu wyświetlał w urzędzie Sebastian Dworak, przedstawiciel rodziców. Prezentację poprzedza ten oto wstęp:

Na wniosek rad rodziców czterech raciborskich szkół z centrum, Prezydent Miasta Racibórz zamieścił na stronie internetowej UM w Raciborzu prezentację dotyczącą aktualnej sytuacji szkół oraz analizę firmy Vulcan z 2015 r.

W trakcie spotkań z zainteresowanymi twierdził, że we wnioskach analizy Vulcan zawarte jest zalecenie konieczności zlikwidowania jednej ze szkół w centrum Raciborza, ze wskazaniem na SP15, jako szkoły mogącej przynieść największe korzyści finansowe dla Gminy. W rzeczywistości brak jest takiego zalecenia, a treści które przytaczał Prezydent z przedmiotowej analizy zostały wyrwane z kontekstu i skompilowane, w wyniku czego utraciły faktyczne znaczenie określone w analizie.

Należy jednak stwierdzić, że analiza Vulcan jest bardzo dobrym opracowaniem, jednak na dzień dzisiejszy jest to dokument historyczny, ponieważ diagnozuje problematykę nieaktualnej sieci raciborskich szkół. W 2015 funkcjonowały 4 gimnazja, które obejmowały dwa roczniki uczniów uczęszczających po reformie z 2019 r.do szkół podstawowych.

W tym czasie szkoły podstawowe były 6-klasowe. Jednakże o ile wnioski z opracowania Vulcan są zdezaktualizowane, o tyle metodologia wyliczania pojemności kalkulacyjnej szkół jest prawidłowa i aktualna. Wyliczenia te stoją jednak w sprzeczności z analizą Urzędu Miasta, ponieważ wskazują znacznie mniejszą pojemność szkół.

Obecnie szkoły do prowadzenia planowych zajęć wykorzystują ponad 75% maksymalnej przestrzeni, a pozostałe pomieszczenia służą do prowadzenia lekcji indywidualnych dla uczniów z orzeczeniami, niesienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opieki świetlicowej, logopedycznej, itp.

Biorąc pod uwagę realizację przez szkoły swoich ustawowych obowiązków w aspekcie wykazanej wielkości rezerwy pomieszczeń przez analizę Vulcan,

należy stwierdzić, że średnia wypełnienia szkół w centrum jest optymalna.

Należałoby jedynie rozwiązać problem limitów przyjęć w sąsiadujących ze sobą szkołach, aby nie następowały sytuacje, że jedna szkoła przyjmuje uczniów ponad stan, a druga ma małe niedobory, co generuje niepotrzebne koszty np. poprzez konieczność przystosowania pomieszczeń użytkowych na dydaktyczne, czy też utrzymywaniem kosztownego etatu drugiego wicedyrektora.

Na kolejnych slajdach - w załączonym PDF - zamieszczone zostały zestawienia informacji opracowanej przez UM w Raciborzu, a obliczeniami na podstawie analizy firmy Vulcan, pokazującymi rzeczywisty potencjał szkół.

Pobierz Prezentacja UM.pdf (format pdf, rozmiar ~1017.76 k)