środa, 28 października 2020

imieniny: Szymona, Tadeusza, Judy

RSS

11.12.2019 12:58 | 0 komentarzy | mad

- Lekarzu, sprawdź, czy upoważnienie asystenta medycznego do wystawiania e-ZLA jest jeszcze ważne – nawołuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Bo przypomnijmy, zwolnienie lekarskie może wystawić asystent medyczny za lekarza. Musi mieć jednak stosowne do tego upoważnienie. Jest ono ważne przez rok, a po upływie 12 miesięcy trzeba wystawić kolejne.

ZUS apeluje do lekarzy. O co chodzi?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Lekarze mogą upoważnić asystentów medycznych do wystawiania e-zwolnień od 23 października 2018 r. Takim asystentem, który w imieniu danego lekarza wystawi e-ZLA, może być każda osoba, która wykonuje zawód medyczny lub choćby czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Zatem asystentem medycznym może być zarówno pielęgniarka, ratownik medyczny, jak i sekretarka medyczna. Ważne by miała swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i była wpisana do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM) pod adresem https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/. Profil na PUE ZUS musi też posiadać lekarz, w którego imieniu asystent będzie wystawiał elektroniczne zwolnienie. Upoważnianie asystenta do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich odbywa się w systemie RAM. Następnie informacja ta jest przekazywana do ZUS. Na jej podstawie asystent uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS, dzięki którym wystawi e-ZLA.

- Upoważnienie dla asystenta może być wystawione maksymalnie na rok. Po upływie tego okresu lekarz będzie musiał wystawić kolejne, ponownie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Aby to zrobić, musi zalogować się w Rejestrze Asystentów Medycznych (RAM) i stworzyć nowe upoważnienie. Przypominam, że w każdej chwili lekarz może takie upoważnienie wycofać – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Co istotne, asystent medyczny upoważniony do wystawiania e-ZLA - wykonuje w imieniu lekarza jedynie techniczne czynności. O samym zwolnieniu i jego szczegółach decyduje wyłącznie lekarz. Za skutki nieprawidłowego wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez asystenta odpowiedzialność ponosi lekarz.

źródło: ZUS

Ludzie:

Beata Kopczyńska

Beata Kopczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego