środa, 25 listopada 2020

imieniny: Erazma, Katarzyny, Beaty

RSS

Epidemia na Śląsku:

Czy można mieć terminal bez kasy fiskalnej?

25.11.2019 15:31 | 0 komentarzy | (s)

Płatność kartą jest cieszy się coraz większą popularnością. Ze względu na komfort oraz bezpieczeństwo transakcji. Jednakże wiąże się to z posiadaniem terminala, który jest wygodną opcją nie tylko dla klienta, ale również przedsiębiorcy. Czy można mieć terminal bez kasy fiskalnej?

Czy można mieć terminal bez kasy fiskalnej?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej a zwolnienia

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy podatników, którzy sprzedają towary i usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Wynika to wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Jednakże ustawodawca przewidział sytuacje, w których przedsiębiorca może zostać zwolniony z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na urządzeniach fiskalnych, m.in. jeżeli:

  • w poprzednim roku podatkowym jego obrót nie przekroczył ustalonego limitu – 20 000 zł,
  • podatnik sprzedaje towary w systemie wysyłkowym (wyjątkiem są towary, które wymieniono w § 4 pkt 1 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z kas fiskalnych),
  • podatnik sprzedaje środki trwałe należące do firmy dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych,

Płatność za pomocą terminala płatniczego a zwolnienie z kasy fiskalnej

Płatność za pomocą terminala płatniczego a zwolnienie z kasy fiskalnej to temat, który od dawna jest na topie wśród polskich przedsiębiorców.

Załącznik do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas finansowych, a dokładnie pozycja 36 i 37, wskazują, że sprzedaż wysyłkowa i świadczenie usług dla konsumentów nie musza być ewidencjonowane na kasie, jeśli dostawca otrzyma zapłacę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

W sytuacji, gdy zapłata realizowana jest za pomocą karty płatniczej w systemach płatności internetowej, zwolnienie z kasy fiskalnej obowiązuje. Jednakże w przypadku terminala płatniczego, sprawa może wyglądać inaczej.

Czy można mieć terminal bez kasy fiskalnej?

Według specjalistów z PayTel, stosowanie zwolnienia z kasy fiskalnej w przypadku przelewu bankowego lub płatność on-line nie jest kwestionowana przez organy. Jednakże w sytuacji zapłaty kartą płatniczą, przez długi czas była oceniania niejednoznacznie. Niektóre interpretacje mówią o tym, że płatność kartą za pomocą terminala płatniczego, należy traktować jako płatność gotówką.

Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.04.2019 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.67.2019.2.JM mówi „zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku otrzymywania zapłaty za świadczone usługi za pośrednictwem karty płatniczej przy użyciu terminala - jest nieprawidłowe”. W związku z tym, nie można posiadać terminala bez kasy fiskalnej.

 

Materiał zewnętrzny