środa, 28 października 2020

imieniny: Szymona, Tadeusza, Judy

RSS

Zatrzymajmy wycinkę 10 tysięcy drzew w centrum Jastrzębia [PETYCJA]

19.11.2019 16:25 | 8 komentarzy | (q)

Od ponad 20 lat mieszkańcy Jastrzębia sprzeciwiają wycince drzew i walczą o utworzenie w centrum strefy rekreacyjno-kulturalnej. W tej chwili ważą się losy zielonego centrum Jastrzębia-Zdroju – trwają konsultacje społeczne.

Zatrzymajmy wycinkę 10 tysięcy drzew w centrum Jastrzębia [PETYCJA]
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Link do petycji mieszkańców do UM Jastrzębie-Zdrój wraz ze zdjęciem terenu:

secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Urzad_Miasta_JastrzebieZdroj_Zatrzymajmy_wycinke_10_tysiecy_drzew_w_scislym_centrum_JastrzebiaZdroju/

Mieszkańcy nie sprzeciwiają się ani galerii ani osiedlu mieszkaniowemu. Uważają jednak, że powinny one powstać w innym miejscu, a nie w ścisłym centrum miasta, tuż obok innej galerii handlowej. W chwili obecnej jest szansa na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, mieszkańcy postulują również wykupienie terenu od inwestora lub jego zamianę. Teren jest wart kilkadziesiąt milionów złotych, a miasto w ostatnim czasie przeznacza spore kwoty na inne inwestycje np. budowa ścieżek rowerowych czy remonty szkół (każde po kilkanaście milionów złotych). Odzyskanie centrum miasta mieszkańcy miasta uważają za równie ważne.

Wizja i potrzeby mieszkańców zbieżne są z podstawowymi dokumentami miasta Jastrzębie-Zdrój takimi jak: Strategia Rozwoju Miasta, Inwentaryzacja i Waloryzacja Przyrodnicza na terenie Jastrzębia-Zdroju, opinia Górniczego Instytutu Górnictwa wykonana na zlecenie miasta. Postulaty mieszkańców popiera Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (opiniujące wartość przyrodniczą terenu w latach 1997-2018), Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze oraz ponad 20 jastrzębskich organizacji pozarządowych.

1. Strategia Rozwoju Miasta, Inwentaryzacja i Waloryzacja Przyrodnicza na terenie Jastrzębia-Zdroju mówi o potrzebie utworzenia przestrzeni śródmiejskiej "Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 jest podstawową deklaracją samorządu, w której formułuje on swoją wizję miasta i wyznacza kierunki oraz metody rozwoju społeczno-gospodarczego. Strategia jest efektem połączenia prac warsztatowych, eksperckich i badań społecznych. Przyjęty program działania jest spójny z opracowaniami szczebla regionalnego oraz krajowego. Strategia proponuje nowy sposób myślenia o mieście w ramach 3 obszarów (Przestrzeń / Gospodarka / Wspólnota) i podejmuje wyzwanie „dokończenia miasta niedokończonego”, zarówno w sensie technicznym jak i społecznym. Jastrzębie-Zdrój bywa celnie określane mianem „miasta niedokończonego”. Faktem jest, że plan urbanistyczny, który był realizowany i obejmował w zasadzie tworzenie tkanki miasta od podstaw, został zrealizowany częściowo. Osiedla, nazywane teraz „blokowiskami”, dały przestrzeń mieszkalną dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Nie stworzono jednak przestrzeni publicznych dedykowanych życiu społecznemu i kulturalnemu. W strukturze urbanistycznej miasta nie można obecnie wskazać punktów, które pełniłby funkcje śródmiejskie".

2. Inwentaryzacja i Waloryzacja Przyrodnicza na terenie Jastrzębia-Zdroju mówi, że teren ten "pełni ważną funkcję w ekosystemie miasta będąc ostoją wielu rzadkich gatunkach ptaków", a także, iż "dobrym pomysłem wydaje się nadanie obiektowi charakteru parkowego".

3. Opinia Przyrodnicza Głównego Instytutu Górnictwa: "Z uwagi na rozległość terenu, specyfikę krajobrazową czy wiek drzewostanu i duża liczbę drzew wyróżniających się oraz dużą liczbę stanowisk zwierząt (w tym gatunki chronione) zależnych od tego drzewostanu, nie jest możliwe wykreowanie podobnego obiektu w innym miejscu miasta Jastrzębia-Zdroju. Nie należy też upatrywać właściwego kierunku działań kompensacyjnych w nasadzeniach drzew w wybranych punktach miasta. Oplata za usunięcie drzew jest ekwiwalentem jedynie dla fizycznie rozumianej szaty roślinnej bez uwzględniania wszystkich utraconych korzyści związanych z funkcjonowaniem drzewostanu w systemie przyrodniczym"

4. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska wielokrotnie optowało za utworzeniem w tej sferze parku już od 1997.Opinie w tej sprawie wydawał dyrektor CDPGŚ dr Jerzy Parusel.

5. Dane Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego mówią o ostoi ptaków w strefie centrum –zaobserwowano tam ok. 100 gatunków chronionych ptaków.

Agnieszka Korbel

prezes Stowarzyszenia "Wzrastaj"

przedstawicielka Inicjatywy Obywatelskiej dla Zielonego Centrum


Opinie oraz treści zawarte w rubryce WebKrytyka przedstawiają wyłącznie własne zdanie autorów i mogą ale nie muszą odzwierciedlać poglądów redakcji. Masz coś ciekawego do przekazania szerszemu gronu - zapraszamy na łamy portalu nowiny.pl - opublikujemy Twój felieton bezpłatnie. Wyślij swoje przemyślenia na adres webkrytyka@nowiny.pl. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji materiału.