Niedziela, 20 czerwca 2021

imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny

RSS

Chcą zlikwidować opłatę targową w Wodzisławiu. To pomoże kupcom?

15.11.2019 08:29 | 2 komentarze | mak

Wodzisław 2.0 stara się o likwidację opłaty targowej na terenie Wodzisławia Śląskiego. - Opłata targowa stanowi mały składnik budżetu miasta, a dla mikroprzedsiębiorców jest poważnym wydatkiem. Likwidacja opłaty ma ożywić targowiska i drobny handel w mieście - argumentują przedstawiciele stowarzyszenia.

Chcą zlikwidować opłatę targową w Wodzisławiu. To pomoże kupcom?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Całkowita likwidacja opłaty targowej w Wodzisławiu ma być sposobem na wsparcie kupców. Projekt uchwały dotyczącej zniesienia opłaty złożyli w wodzisławskim urzędzie miasta przedstawiciele stowarzyszenia Wodzisław 2.0, czyli radny miejski Łukasz Chrząszcz oraz członkowie zarządu Kacper Biernacki i Bartosz Młotek. - Opłata targowa jest niewielką częścią wpływu do budżetu miasta, za to bardzo szkodzi kupcom wodzisławskim, ponieważ m.in. za pobieraną opłatę nie otrzymują nic w zamian - argumentują inicjatorzy akcji.

Opłata targowa to jeden z lokalnych podatków. Z informacji, jaką przygotował Wodzisław 2.0 wynika, że wpływy do budżetu miasta z tytułu opłaty targowej systematycznie spadają. W 2016 r. wpływy wynosiły 128 tys. zł, a z kolei w 2019 r. to już tylko 80 tys. zł zakładanego przychodu (w pierwszym półroczu wykonanie było na poziomie 43,3%). - Dodatkowo koszt poboru tej opłaty wymaga oddelegowania pracowników. Opłatę pobierają inkasenci z Urzędu Miasta oraz Służb Komunalnych Miasta - wskazują inicjatorzy akcji.

Łukasz Chrząszcz, Kacper Biernacki i Bartosz Młotek dodają, że w skali całego budżetu miasta dochód z opłaty targowej jest niewielki, ale dla małych kupców opłata ta stanowi poważne obciążenie. - Świadczy o tym petycja, jaką 24 marca 2016 r. skierowali do rady miejskiej kupcy dokonujący sprzedaży na terenie targowiska przy ul. Bogumińskiej. Podali w niej szereg argumentów przemawiających za likwidacją opłaty targowej - podkreślają. - Powszechną praktyką w polskich miastach jest likwidowanie opłat targowych - dopowiadają. Jako przykłady podają Opole, Wrocław, Katowice czy Lutomiersk.

- Sami handlarze nazywają opłatę targową "podwójnym opodatkowaniem", ponieważ płacą prywatnemu właścicielowi gruntu za miejsce, oraz miastu za "możliwość handlowania". Dochody miasta z tytułu opłaty są symboliczne - dlatego dążymy do jej likwidacji - zaznacza Kacper Biernacki.

Projekt uchwały zostanie teraz sprawdzony pod kątem formalnym. Później może trafić pod obrady miejskich komisji. Radny Łukasz Chrząszcz należy do większościowej koalicji w radzie miasta.

Ludzie:

Kacper Biernacki

Kacper Biernacki

Kandydat na urząd prezydenta miasta Wodzisław Śląski w wyborach samorządowych w 2018 r.