Poniedziałek, 18 stycznia 2021

imieniny: Małgorzaty, Piotra, Liberty

RSS

Epidemia koronawirusa:

„Przystań piecza” pomoże rodzinom w kryzysie

07.11.2019 09:25 | 0 komentarzy | AgaKa

Przystań piecza” to najnowszy projekt Powiatu Wodzisławskiego, który zyskał dofinansowanie ze środków unijnych. Wszystko po to, by dzieciom i młodzieży pozbawionym właściwej opieki rodziców zapewnić jak najlepszą formę pieczy, a także wspomóc ich start w dorosłe życie.

„Przystań piecza” pomoże rodzinom w kryzysie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W październiku projekt „Przystań Piecza” – bo tak go zatytułowano, został przez Zarząd Województwa Śląskiego wybrany do dofinansowania. Dzięki temu Powiat otrzyma prawie pół miliona złotych wsparcia na działania, mające wesprzeć rozwój najbardziej przyjaznych form pieczy zastępczej. Utworzona zostanie m.in. nowa mała placówka opiekuńczo-wychowawcza, do której zostanie przeniesiona część podopiecznych Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. Powiat poprzez swoje jednostki pomocy społecznej obejmie też wsparciem i szkoleniami osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, a także samych wychowanków pieczy. Celem jest zapewnienie jak najlepszej opieki, a także wsparcie młodzieży z pieczy w jak najlepszym starcie w dorosłe życie.