Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Zaczynają planowanie działki na granicy Pszowa z Rydułtowami

08.11.2019 19:00 | 10 komentarzy | juk

Jak obiecali, tak zrobili. Pszowscy włodarze ruszają z pracami planistycznymi działki, której zapisy wcześniej budziły wiele kontrowersji okolicznych mieszkańców, w tym również z Rydułtów.

Zaczynają planowanie działki na granicy Pszowa z Rydułtowami
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ruszają zapowiedziane kilka miesięcy temu prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) miasta Pszów. Rada miasta pod koniec września przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia dokumentu. Nowym planem będzie objęta tylko jedna działka. Chodzi o miejski teren przy ul. Kraszewskiego na granicy z Rydułtowami.

Przypomnijmy, że z prac planistycznych nad nowym MPZP (który kilka tygodni temu został uchwalony) obejmującym całe miasto, włodarze Pszowa wyłączyli działkę z projektowanego opracowania. Powód? Mieszkańcy Rydułtów i tamtejsi włodarze sprzeciwiali się zapisom proponowanym przez urzędników z Pszowa. Chodziło m.in. o zapisy umożliwiające powstanie na tym terenie sortowni śmieci i składowiska odpadów komunalnych. Rydułtowianie domagali się rezygnacji z tych zapisów. Władze Pszowa nie zgadzały się z ich stanowiskiem. W konsekwencji sporną działkę wyłączyli z projektowania. Podczas jednej z dyskusji publicznych nad MPZP doszło jednak w końcu do porozumienia między oponentami. - Obiecaliśmy wtedy, że równocześnie z podjęciem uchwały o przyjęciu nowego MPZP zostanie podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu na przedmiotowym terenie. Dotrzymujemy danego słowa - mówi wiceburmistrz Pszowa Piotr Kowol.

Zgodnie z zapowiedziami pszowskich włodarzy nowy plan zagospodarowania terenu przy Kraszewskiego będzie zakazywał lokalizowania na nim działalności związanej ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych. Nie wykluczy jednak prowadzenia na działce produkcji z wykorzystaniem innych odpadów np. produkcję peletu, czy zbiórkę złomu.

(juk)