Piątek, 4 grudnia 2020

imieniny: Barbary, Krystiana, Berny

RSS

Epidemia koronawirusa:

Remont Łąkowej i Kościuszki oficjalnie zakończony

30.10.2019 15:13 | 0 komentarzy | ż

Prezydent Dariusz Polowy i starosta Grzegorz Swoboda spotkali się na skrzyżowaniu Łąkowej i Kościuszki, by podziękować sobie za współpracę przy realizacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3548S od rejonu skrzyżowania ul. Łąkowej z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania ulicy Tadeusza Kościuszki z ul. Wandy. Procedury odbioru inwestycji zakończyły się 24 października. Inwestorem jest Powiat Raciborski, wykonawcą P.H.U. DOMAX z Boronowa. Wartość zadania opiewała na kwotę 6,486 mln zł.

Remont Łąkowej i Kościuszki oficjalnie zakończony
Kierownik Roman Peikert, starosta Grzegorz Swoboda, prezydent Dariusz Polowy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jak oceniasz efekty remontu ulic Łąkowej i Kościuszki?

Miasto zawarło z powiatem umowę w sprawie pomocy finansowej na wykonanie tego zadania. W tegorocznym budżecie zabezpieczono na tn cel 1,986 mln zł. - To w ostatnim czasie jedne z najlepiej wydanych pięniędzy gminnych. Ta formuła polegająca na tym, że miasto wspiera powiat w zakresie realizacji inwestycji drogowych się sprawdziła. Cieszymy się z tego co już zostało zrobione. Niezależnie od tego, już teraz rozmawiamy z Panem Starostą o remoncie kolejnych odcinków, tak aby cała ul. Kościuszki i dalej ul. Kolejowa odpowiadały standardom XXI wieku - mówi Dariusz Polowy.

- Możemy cieszyć się nowo wyremontowanym odcinkiem ul. Łąkowej i Kościuszki, i formalnie przekazać ją mieszkańcom. Mam nadzieję, że będzie długo służyła. Wszystkie te uwagi, które zgłaszali zarówno mieszkańcy jak i radni zostały uwzględnione. Myślę, że inwestycja znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi - dodaje starosta Grzegorz Swoboda.

Inwestycja obejmowała przebudowę jezdni wraz z wykonaniem dodatkowego pasa ruchu - prawoskrętu z ul. Tadeusza Kościuszki na ul. Łąkową. Wykonana została nowa konstrukcja drogi oraz nowy pakiet warstw bitumicznych, przebudowane zostały chodniki i istniejąca ścieżka rowerowa. Wykonano nowy odcinek ścieżki rowerowej od ul. Josepha Von Eichendorffa do ul. Wandy i nowe zatoki autobusowe wraz z peronami.

Równolegle prowadzone były trzy zadania, które z powodzeniem udało się razem spiąć: Największa to oczywiście przebudowa ul. Łąkowej/Kościuszki. Równolegle wykonywana była przez Miasto Racibórz poprawa oświetlenia ulicznego, a Zakład Wodociągów i Kanalizacji budował nową sieć wodociągową na tym odcinku.

- Droga jest kompletna, my widzimy asfalty, ścieżki rowerowe, chodniki, natomiast pod tym wszystkim jest jeszcze cała infrastruktura. To było trudne zadanie, ale wszystkie strony ze sobą współpracowały, a problemy - które rzecz jasna - pojawiały się w trakcie realizacji inwestycji były na bieżąco rozwiązywane - mówi Roman Peikert, kierownik referatu inwestycji i remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Przypominamy, że zakończenie inwestycji wiąże się ze zmianą organizacji ruchu. Jadący od strony Rafako w kierunku pl. Konstytucji 3 Maja mają teraz pierwszeństwo. Dotąd musieli ustępować pojazdom jadącym Łąkową i skręcającym w Kościuszki. Kierowcy powinni mieć to na uwadze, by nie jechać tędy na pamięć.

źródło: UM Racibórz, oprac. ż

Ludzie:

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Raciborza

Grzegorz Swoboda

Grzegorz Swoboda

Starosta Raciborski