Sobota, 10 kwietnia 2021

imieniny: Małgorzaty, Michała, Makarego

RSS

Czekają nas częstsze alarmy smogowe. I kontrole

05.11.2019 07:00 | 3 komentarze | art

10 października 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska które obniża wartości średniodobowe dla poziomu informowania i poziomu alarmowego w zakresie pyłu zawieszonego PM10. Poziom informowania dla pyłu PM 10 obniżono z 200 µg/m3 do 100 µg/m3 , a poziom alarmowy obniżono z 300 µg/m3 do poziomu 150 µg/m3. A to oznacza jedno – częstsze alarmy smogowe i częstsze kontrole kotłowni.

Czekają nas częstsze alarmy smogowe. I kontrole
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Gdy przekroczony jest poziom informowania dla pyłu PM 10 – 100 μg/m3, informacja o wysokim zanieczyszczeniu powietrza powinna dotrzeć do możliwie jak największej liczby mieszkańców danego terenu. Osoby starsze, dzieci i kobiety w ciąży powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz – gdyż nawet krótkie oddychanie nadmiernie zapylonym powietrzem jest szczególnie szkodliwe dla tych grup społecznych. Urzędy miast i gmin zobowiązane są do przesłania takich informacji m.in. do szkół, przedszkoli, przychodni.

W sytuacji kiedy zostaje wprowadzony alarm smogowy tzn. stężenie pyłu PM 10 przekroczyło poziom 150 µg/m3 władze lokalne, regionalne są zobligowane do niezwłocznego podjęcia specjalnych działań na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze.

Do działań, do których gmina jest zobligowana w takich sytuacjach zalicza się przede wszystkim kontrole kotłowni pod kątem spalania odpadów oraz spalania odpadów zielonych czy wypalania traw. W dniu, w którym zostanie ogłoszony alarm smogowy, zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, musi zostać przeprowadzonych co najmniej 5 kontroli kotłowni na terenie danej gminy, pod kątem sprawdzenia czy nie są spalane odpady i zakazane paliwa. W miastach i gminach, które mają straż gminną, na kontrole wyruszają w takich sytuacjach właśnie strażnicy. Nieco większy problem mają gminy, które nie mają straży gminnej, albo nie mają podpisanej umowy ze strażą np. z sąsiedniego miasta czy gminy.