środa, 21 kwietnia 2021

imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada

RSS

Płacili za wodę, którą nielegalnie pobierali ich sąsiedzi

28.10.2019 07:00 | 2 komentarze | żet

Raciborzanin płacił za wodę więcej niż jej zużywał. W ciagu kilku miesięcy doliczono mu do rachunków opłatę za dwanaście kubików. W podobnej sytuacji byli najemcy jeszcze czterech mieszkań w kamienicy na Nowych Zagrodach w Raciborzu. Okazało się, że przyczyną doliczeń było podłączenie wody "na lewo" w siąsiednim lokalu. Mieszkało w nim... siedem osób.

Płacili za wodę, którą nielegalnie pobierali ich sąsiedzi
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Kto płaci więcej, kto mniej?

Co ciekawe, stosowana przez ZWiK metoda rozliczeniowa zakłada rozliczenie różnicy wskazań proporcjonalnie do ilości zużycia wody wykazanego w konkretnym lokalu. Tak więc jeśli w budynku występuje problem doliczeń wody, to największe koszty poniesie lokator mieszkania, w którym zużywa się najwięcej wody. Doliczenie do rachunku za wodę lokatora, który zużywa jej mniej, będzie proporcjonalnie mniejsze.

– Wyboru metody rozliczania różnicy wskazań dokonuje właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, a należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę korzystającą z lokalu w tym budynku (przepis art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zapotrzebowaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Obowiązek poinformowania osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym o przyjętej metodzie rozliczenia różnicy wskazań  spoczywa również na właścicielu lub zarządcy budynku wielolokalowego. Nasi klienci, których dotyczy ta kwestia, w umowach zawieranych na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, oświadczają, że zostali przez zarządcę poinformowani o przyjętej metodzie rozliczania różnicy wskazań – zaznacza M. Ziółkowski.

Wszystkie liczniki sprawne

Zapytaliśmy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, czy pracownicy wodociągów kontrolują stan wodomierzy – ich drożność oraz legalizację. Odpowiedź na nasze pytanie była twierdząca.

– Jeżeli w czasie odczytu zostanie stwierdzone zatrzymanie się wodomierza to klient jest informowany o konieczności jego wymiany. Wodomierze lokalowe stanowią bowiem własność właścicieli lokali, którzy również odpowiadają za ich sprawność.  Nasza Spółka prowadzi bazę określającą ważność cech legalizacyjnych wodomierzy naszych klientów. W przypadku zbliżającego się terminu utraty ważności cechy legalizacyjnej przez wodomierz, tj. zazwyczaj po upływie 5 lat, klient również jest informowany o konieczności wymiany wodomierza. Jednocześnie informujemy, że w budynku wielolokalowym, w którym zamieszkuje czytelnik wszystkie wodomierze posiadają ważną cechę  legalizacyjną – wyjaśnia M. Ziółkowski.

Podłączenie na lewo

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Andrzej Migus przyznaje, że na prośbę mieszkańca kamienicy przy ul. Skłodowskiej dokonano sprawdzenia instalacji wodociągowej budynku oraz weryfikacji rozliczeń dokonywanych przez ZWiK.

– 1 października podczas kontroli instalacji wodnej w budynku prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy udziale pracownika Miejskiego Zarządu Budynków ujawniono nielegalny pobór wody w jednym z lokali. Na miejsce została wezwana policja, która prowadzi postępowanie w tej sprawie – poinformował nas dyrektor MZB. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że w lokalu tym zamieszkiwało siedem osób.

W ten sposób wyjaśniono przyczynę wysokich doliczeń do rachunków za wodę mieszkańców kamienicy przy ul. Skłodowskiej. Opisaliśmy ten przypadek, gdyż taka sytuacja może spotkać każdego z nas. Warto wiedzieć, gdzie należy interweniować, aby jak najszybciej rozwiązać taki problem i uniknąć ponoszenia kosztów wynikających z awarii czy też zwykłego cwaniactwa, jak było w tym przypadku.

Wojtek Żołneczko