Niedziela, 1 listopada 2020

imieniny: Seweryna, Wiktoryny, Warcisława

RSS

Zapowiedź drogowych zmian

25.10.2019 07:00 | 0 komentarzy | juk

Urzędnicy zakończyli właśnie procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej remontu ul. Jabłoniowej. Obecnie asfaltowa droga o około 3–metrowej szerokości jest pokryta licznymi spękaniami.

Zapowiedź drogowych zmian
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Planowana przebudowa ma na celu wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 metrów ograniczonej krawężnikiem z poboczami gruntowymi. Spływ wód opadowych odbywać się będzie poprzez zaprojektowaną kanalizację deszczową – słyszymy w marklowickim magistracie. Opracowaniem ujęto około 650–metrowy odcinek drogi – od skrzyżowania z ul. Bławatkową do skrzyżowania z ul. Ogrodową.

Do przetargu zgłosiło się trzech oferentów. Najlepszą propozycję złożyło przedsiębiorstwo z Kończyc Małych. Swoje usługi wyceniło na kwotę nieco ponad 71,5 tys. zł. Oprócz projektu budowlanego wykona również m.in. kosztorys inwestorski oraz projekty organizacji ruchu na czas robót i po ich zakończeniu.

Jak dowiedzieliśmy się w UG Marklowice, na razie nie wiadomo kiedy prace budowlane mogłyby się rozpocząć. Przebudowa ulicy – razem z budową chodnika przy ul. Kilińskiego – ma zostać zgłoszona do rządowego programu Funduszy Dróg Samorządowych. Dlatego to kiedy i czy w ogóle remont w najbliższych latach dojdzie do skutku, zależy od pozyskanej dotacji.

(juk)