Sobota, 30 maja 2020

imieniny: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława

RSS

Historyczny dokument o współpracy podpisany. Co ich połączyło?

11.10.2019 11:31 | 1 komentarz | mak

10 października w siedzibie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Horni Suchej podpisano memorandum o transgranicznej współpracy pomiędzy 12 samorządami z subregionu zachodniego województwa śląskiego i aglomeracji ostrawsko-karwińskiej oraz 10 organizacjami skupiającymi biznes.

Historyczny dokument o współpracy podpisany. Co ich połączyło?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Celem jest próba wspólnego rozwiązywania problemów, jakie występują po obu stronach polsko-czeskiej granicy. Mówili o tym Ivo Barteček – szef OHK w Karwinie oraz Krzysztof Dybiec – prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl.

- Przez 75 lat naukowcy w Harvardzie badali grupę kilkuset osób. Chcieli dowiedzieć się, co przynosi im szczęście. Pytali czy szczęście przynoszą im pieniądze, władza czy majątek. Wyniki badań były zaskakujące. Jednoznacznie wskazywały, że ludziom szczęście przynoszą przede wszystkim dobre relacje. I właśnie takich relacji wam tutaj życzę - mówił Krzysztof Dybiec, prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu.

Nie mieli pracowników...

Z inicjatywą nawiązania współpracy wystąpiła Okresní Hospodářska Komora z Karwiny, której członkowie stanęli w obliczu paradoksu. W regionie o najwyższym bezrobociu w Republice Czeskiej nie mogli bowiem znaleźć pracowników do swoich zakładów. Zdiagnozowali też problem braku wystarczającej liczby atrakcyjnych miejsc pracy dla młodych ludzi, co powodowało wyjazdy poza Kraj Morawskośląski i depopulację tamtejszych miast. Jak powiedział Petr Macheja, w ciągu minionych 30 lat większość miast przemysłowych Kraju straciła jedną czwartą mieszkańców. Zrodził się więc pomysł poszukania rozwiązań po stronie polskiej. Naturalnym partnerem dla OHK w Karwinie okazała się Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śl. Już po pierwszych wspólnych spotkaniach wyszło na jaw, że problemy Czechów zauważalne są również w przygranicznych powiatach subregionu zachodniego. To przesądziło o wzajemnej współpracy organizacji, a w maju powołano wspólny komitet sterujący.

Na początek ustalono 3 obszary kooperacji: środowisko, jakość życia i ekologia (w ramach którego strony porozumienia zajmą się tematem walki ze smogiem oraz gospodarką wodną i ściekową), rynek pracy, dualne kształcenie, depopulacja (promocja regionu przygranicznego, integracja biznesu i samorządów w zakresie edukacji, miejsc pracy i zamieszkania oraz wdrażanie Programu Wsparcia Rynku Pracy) oraz integracja lokalnego biznesu (integracja i współpraca gospodarcza oraz biznesu, a także budowanie i prowadzenie wielopoziomowej platformy gospodarczej). Postanowiono też zachęcić do współpracy samorządy terytorialne po obu stronach granicy.

Kto podpisał?

Punktualnie o godz. 10.10, jak podkreślił Petr Macheja w historycznej chwili (o godz. 10.10, dnia 10 października), samorządowcy z Bruntalu, Godowa, Gorzyc, Suchej Górnej (Horní Suchá), Karwiny, Karniowa (Krnov), Opawy, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia Śl. i Powiatu Wodzisławskiego, a także reprezentanci OHK Karviná, OHK Opava, OHK Bruntál, KHK Moravskoslezského kraje, Hawierzowsko-karwińskiego klastru, Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl., Raciborskiej Izby Gospodarczej, Żorskiej Izby Gospodarczej, Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu podpisali memorandum.