Piątek, 15 stycznia 2021

imieniny: Domosława, Makarego, D±brówki

RSS

Epidemia koronawirusa:

Wielka strata Grupy Rafako, Rafamet na małym minusie

01.10.2019 13:46 | 0 komentarzy | żet

Informacja o wynikach finansowych filarów rozwoju Raciborza oraz Kuźni Raciborskiej.

Wielka strata Grupy Rafako, Rafamet na małym minusie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wielkie niedoszacowanie

W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa Rafako odnotowała 174,6 mln zł straty (netto). Jacek Balcer z PBG wskazuje, że na ujemnym wyniku finansowym Rafako zaważył przede wszystkim wzrost cen usług i materiałów niezbędnych do realizacji umów oraz kosztów realizacji kontraktów.

W Rafako policzono, że niedoszacowanie kontraktów na budowę bloku energetycznego w Jaworznie, instalacji odazotowania spalin w Kozienicach oraz bloku energetycznego w Wilnie obciążyło wyniki finansowe spółki stratą 154,4 mln zł. Jednocześnie firma wskazuje, że tak znaczący wzrost cen materiałów i kosztów wykonawstwa nie był możliwy do przewidzenia i dotknął całą branżę.

- Liczymy na osiągnięcie porozumień z zamawiającymi bo w interesie obu stron jest sprawne dokończenie procesów inwestycyjnych, kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego – mówi Helena Fic, pełniąca funkcję prezesa Rafako S.A.

Nowe kontrakty

Przychody ze sprzedaży w Grupie Rafako wyniosły w tym czasie 519,2 mln zł. 80 proc. z nich wypracowało samo Rafako, 15 proc. spółka zależna powołana do budowy bloku w Jaworznie, a 5 proc. pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Rafako, przede wszystkim Rafako Engineering (dostawca m.in. instalacji do oczyszczania spalin).

Na osłodę spółka informuje, że w pierwszym półroczu 2019 r. udało się pozyskać kontrakty o łącznej wartości prawie miliarda złotych, co było celem na cały rok. Wartość portfela zamówień Rafako (liczona na 1 lipca 2019 r.) wynosi 3,32 mld zł, przy czym 1,884 mld zł przypada na ten rok, a 1,188 mld zł na lata kolejne.

Lekka strata

Półroczne sprawozdanie finansowe opublikowała również Grupa Kapitałowa Rafamet z Kuźni Raciborskiej, w skład której wchodzi m.in. Fabryka Obrabiarek Rafamet S.A. oraz Odlewnia Rafamet. Przychody Grupy Rafamet w pierwszym półroczu tego roku wyniosły 47,2 mln zł i były o 12,8 mln zł niższe niż rok temu. Przełożyło się to na ujemny wynik finansowy Grupy Rafamet. W pierwszym półroczu 2019 r. strata wyniosła 1,3 mln zł i była o 0,495 mln zł większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Poczekajmy do końca roku

Jednocześnie zarząd Rafametu zakłada że całoroczny wynik finansowy Grupy Rafamet powinien być dodatni. - Dla naszej spółki najodpowiedniejsza w ocenie wyników finansowych jest perspektywa roczna. Dla przykładu, jedną obrabiarkę do obróbki kół kolejowych produkujemy 7-8 do 12 miesięcy (w zależności od typu maszyny) a nasze największe wielkogabarytowe obrabiarki karuzelowe wymagają 12-14 do 18 miesięcznego cyklu produkcyjnego. Dlatego też tego typu przedsięwzięcia produkcyjno–handlowe bardzo trudno jest równomiernie rozłożyć w czasie w korelacji do kosztów stałych ponoszonych miesięcznie przez firmę, niezależnie od realizowanej w danym okresie sprzedaży. W związku z tym, informacja, którą przekazaliśmy do wiadomości publicznej w formie korekty prognozy wyników finansowych za rok bieżący jest optymistyczna. Drugie półrocze br. a szczególnie czwarty kwartał roku (podobnie jak w latach ubiegłych) będzie dla Rafamet S.A. oraz całej Grupy kapitałowej lepszy pod względem realizacji wyników finansowych od wykonania za pierwsze półrocze 2019 roku - informuje E. Longin Wons, prezes zarządu Rafamet S.A.

Wskazuje na to m.in. wybór Rafametu na dostawcę sześciu obrabiarek do linii naprawczo-regeneracyjnej kolejowych zestawów kołowych dla Intercity Remtrak Sp. z o.o. o łącznej wartości 18 mln złotych. - Takie kontrakty dają podstawy do realizacji zapowiedzianych prognoz sprzedażowo–finansowych na ten rok – dodaje E. Longin Wons.