Czwartek, 26 listopada 2020

imieniny: Delfiny, Lechosława, Konrada

RSS

Epidemia na Śląsku:

Jakie mamy w Polsce progi podatkowe? Kto płaci 32% a kto 17/18% lub 0%?

26.09.2019 14:15 | 0 komentarzy | (s)

Ktoś mądry kiedyś powiedział, że „W życiu pewne są tylko dwie rzeczy, śmierć i podatki” i trudno się z tymi słowami nie zgodzić. Podatki są pewne, ale w naszym kraju występują różne progi podatkowe tj. 0%, 17/18% oraz 32%. Poniżej przyjrzymy się, jak działają progi podatkowe w naszym kraju, kto jest zobowiązany i dlaczego jest zobowiązany płacić wyżej wymienione stopy podatkowe.

Jakie mamy w Polsce progi podatkowe? Kto płaci 32% a kto 17/18% lub 0%?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Próg podatkowy 0% - kwota wolna od podatku. (8 tysięcy zł).

Tak naprawdę nie jest to próg podatkowy a kwota wolna od podatku, która w Polsce na rok 2019 wynosi 8 tysięcy złotych (brutto). Oznacza to, iż osoba fizyczna, która w danym roku podatkowym nie przekroczyła tej kwoty, może liczyć na całkowity zwrot z podatku dochodowego. Zakładając, że osoba zarobiła dokładnie tę kwotę, zwrot ten będzie wynosił dokładnie 1440 zł, co jest osiemnastoma procentami z kwoty wolnej od podatku. Do tej pory był to jedyny sposób na uzyskanie całkowitego zwrotu a tym samym niepłacenia podatku w państwie polskim. (źródło: kwota wolna od podatku / zaradnyfinannsowo.pl)

Od 1 Sierpnia 2019 ta sytuacja uległą zmianie. Rząd przyjął ustawę, w której świetle młodzi obywatele tj. do 26 roku życia są zwolnieni z podatku dochodowego, jeśli nie przekroczą oni dochodu w roku wynoszącego 85.528 zł brutto. Można więc śmiało powiedzieć, że z tym dniem powstał nowy zerowy próg podatkowy zarezerwowany dla osób młodych. Możliwe, że ideą przyświecającą rządzącym było powiedzenie „Do młodzieży świat należy”. (źródło: bez pit dla młodych / gov.pl)

Pierwszy próg podatkowy – 17/18% (85.528 zł brutto).

Do niedawna był to pierwszy próg podatku w Polsce, który obowiązywał wszystkie osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które w danym roku podatkowym nie przekroczyli kwoty 85.528 zł brutto. Za sprawą wyżej wymienionej ustawy ten próg nie dotyczy osób do 26 roku życia. Dokładnie oznacza to, że osoby uzyskujące przychód mniejszy lub równy kwocie progu (85.528 zł) zapłacą podatek w wysokości 17/18% od uzyskanej kwoty. Nie oznacza to, że tracimy prawo do zwrotu podatku z tytułu kwoty wolnej od podatku, jeśli ją przekroczymy, będzie to oznaczało, że kwota ta będzie malała wraz ze wzrostem naszego dochodu. Jak to dokładnie działa?

  • Jeśli osoba zarobi kwotę w przedziale 8000.01 a 13000 zł, kwota wolna od podatku będzie maleć od 8000 do 3091 zł.
  • Osoby, które zarobiły kwotę w przedziale 13000 a 85.528 kwota zwolniona z podatku będzie zawsze wynosić 3091 zł
  • Kolejnym przedziałem jest kwota pomiędzy 85.528 a 127000 zł, w tym przypadku kwota wolna będzie maleć od kwoty 3091 do 0 zł
  • Zarobek powyżej 127000 zł wyklucza z prawa do kwoty wolnej od podatku.

Warto tutaj zaznaczyć, że zarobki około 97% Polaków znajduje się w tej grupie podatkowej. Obrazując to w liczbach, absolutna większość naszego społeczeństwa zarabia mniej niż 7.127 zł brutto na miesiąc. (źródło: podatek dochodowy od osób fizycznych - wikipedia)

A skąd podział na 17 i 18 procent? Do końca września 2019 roku podatek PIT wynosił 18%, a od października wynosi on 17%.

Drugi próg podatkowy – 32% (powyżej 85.528 zł brutto).

Drugi próg podatkowy w Polsce jest prawie dwa razy większy niż pierwszy. Tylko 3% rodaków zarabia kwotę większą niż 85.528 zł brutto rocznie. Może się to wydawać bardzo dużo, natomiast w rzeczywistości nie jest tak strasznie. Jeśli przekroczymy kwotę pierwszego progu o symboliczną złotówkę (a byłaby to naprawdę droga złotówka) to nie oznacza to, że od razu znajdziemy się w kolejnym progu podatkowym i nasz całkowity przychód zostanie pomniejszony o 32%. Tylko w przypadku przekroczenia kwoty pierwszego progu należy naliczyć podatek w wysokości 32%. Dla przykładu. Jeśli nasz dochód roczny wyniesie 120.000 zł brutto, to od kwoty 85.528 zł brutto odprowadzimy podatek w wysokości 17/18% a od pozostałej kwoty tj. 34.472 zł brutto podatek w wys. 32%. (źródło: progi podatkowe w polsce - zaradnyfinansowo.pl)

Kwestią warta poruszenia w tym miejscu jest wspólnota małżeńska a kwota podatku 32%. Jeśli jesteśmy w związku małżeńskim, w którym nie zawarto rozdzielności majątkowej, możemy się rozliczać jako jedna osoba fizyczna. Oznacza to, że kwota naszego pierwszego progu podatkowego zostanie podwojona i będzie wynosić 171,056 zł brutto.

Dla podsumowania:

  • W Polsce kwota wolna od podatku wynosi 8 tysięcy zł brutto.
  • Pierwszym progiem podatkowym jest 17/18%, który jest naliczany do kwoty nieprzekraczającej 85.528zł brutto.
  • Drugim progiem podatkowym jest 32%, naliczane od różnicy pomiędzy kwotą 85.528 zł brutto a uzyskanym rocznym dochodem.
  • Od 1 Sierpnia 2019 w Polsce osoby, które nie ukończyły 26 roku, mogą liczyć na zerowy podatek od kwoty nieprzekraczającej 85.528 zł brutto.

Materiał zewnętrzny