Piątek, 18 września 2020

imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

RSS

Mniej azbestu w Raciborzu

23.09.2019 13:50 | 0 komentarzy | ż

Racibórz otrzymał pieniądze z Unii Europejskiej na likwidację azbestu.

Mniej azbestu w Raciborzu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Nabór wniosków do projektu "Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest" przeprowadzono w okresie od 7 stycznia do 6 lutego tego roku. Mieszkańcy, zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy, ubiegali się o przyznanie dotacji celowej na usunięcie azbestu z budynków i odtworzeniem pokryć dachowych. Pozwoliło to na określenie potrzeb i zakresu zadań inwestycyjnych dotyczących wymiany azbestowych pokryć dachowych.

I tak po przeprowadzonym naborze, weryfikacji zgłoszonych wniosków i otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu, w ramach projektu planowane jest usunięcie elementów zawierających azbest z 97 budynków zlokalizowanych na terenie miasta Racibórz.

Wśród wymienionych obiektów 46 to budynki mieszkalne, a 51 to budynki użytkowe.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania to 1 426 mln zł, a całkowita wartość projektu wynosi 1,5 mln zł. - Drogę do realizacji projektu otworzy podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim. Powinno to nastąpić jeszcze w tym roku. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta poinformuje grantobiorców o kolejnych etapach realizacji projektu - informuje UM w Raciborzu.