Sobota, 31 października 2020

imieniny: Alfonsa, Urbana, Krzysztofa

RSS

Dokumentacja cen transferowych – czym jest, do czego służy, ile kosztuje?

11.09.2019 08:30 | 0 komentarzy | EK

Ten istotny z punktu widzenia przedsiębiorcy dokument ma za zadanie potwierdzić rozliczenia firmy na warunkach rynkowych z podmiotami powiązanymi. Poprzez zmianę przepisów sprzed niespełna dwóch lat, jest to jeden z najważniejszych elementów rozliczania podatku dochodowego w Polsce. Co powinna zawierać taka dokumentacja? Jak ją stworzyć? Kto jest uprawniony do jej wystawiania? Ile kosztuje?

Dokumentacja cen transferowych – czym jest, do czego służy, ile kosztuje?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

O dokumentacji cen transferowych - teoria

Dokument ten ma za zadanie wykazać ceny transakcji, aby udowodnić rynkowy charakter ceny zastosowanej w transakcji. Dotyczy on tylko takich działań, które miały miejsce pomiędzy podmiotami powiązanymi, ale także takich, które osiągnęły określony przychód i koszty oraz zależna jest od wartości transakcji, jeśli przekraczają próg istotności.

W związku z tym obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej nie obejmuje jednak tylko transakcji z podmiotami powiązanymi, ale także dotyczące innych zdarzeń, których warunki zostały narzucone z podmiotami powiązanymi. Muszą one jednak mieć istotny wpływ na wysokość ich dochodu.

Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych?

To, co powinna zawierać dokumentacja, jest wskazane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 12 września 2017 roku, ale także jej nowelizacje, przy czym ostatnia została zatwierdzona przez prezydenta i weszła w życie od 1 stycznia 2019 roku. Dokumentacja cen transferowych powinna dostarczać:

  • Informacji o podatniku,
  • Opis transakcji lub innych zdarzeń natury finansowej,
  • Analizę porównawczych danych,
  • Dokumenty, umowy, porozumienia,
  • Informacji o metodzie i sposobie kalkulacji dochodu podatnika wraz z uzasadnieniem wyboru.

Progi do sporządzania dokumentacji

W przepisach wyraźnie wskazuje się, że dokumentacja cen transferowych powinna być wykonywana tylko przy określonych kwotach przekroczonych. Podmioty, których koszty lub dochody przekroczyły w roku podatkowym 2 000 000 euro są zobowiązane do sporządzenia dokumentacji, przy czym od 2019 roku opiera się ono już tylko na kryterium wartości transakcji kontrolowanej. Zakres zależny jest od wysokości przychodów. Po przekroczeniu progu:

  • 2 000 000 euro podatnicy muszą przygotować dokumentację local file (lub, według nowych przepisów, 10.000.000 złotych przy transakcjach zakupu lub sprzedaży rzeczowych aktywów obrotowych środków trwałych czy pozyskania i udzielenia finansowania dłużnego);
  • 10 000 000 euro podatnicy muszą przygotować dokumentację local file wraz z analizą danych porównawczych;
  • 200 000 000 euro podatnicy muszą przygotować dokumentację master file;
  • 750 000 000 euro muszą przygotować raport CbCR.

Dokumentacja cen a podmioty powiązane

Zasadniczy obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczy podmiotów powiązanych. Powiązania mogą mieć charakter zarządczy, kapitałowy, majątkowy bądź osobowy, który zasadniczo ma miejsce, gdy podmiot krajowy/zagraniczny bierze udział w kapitale podmiotu zagranicznego/krajowego, a więc posiada udział nie mniejszy niż 25%.

Dodatkowo za podmioty powiązane uznaje się takie spółki, w których ta sama osoba prawna, fizyczna lub niemająca osobowości prawnej bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i zagranicznym lub posiada udział w kapitale tychże podmiotów. Co ważne, dokumentacji cen transferowych nie może podpisać pełnomocnik, a tylko osoba, która stoi w obowiązku do jej wykonania.

Dokumentacja cen transferowych w spółkach

Sytuacja z dokumentacją cen transferowych w spółach osobowych i komandytowych jest różna. Zasadniczo od 2017 roku powinno badać się spółki osobowe, ale nie oznacza to, że one same powinny mieć dokumentację cen transferowych. Wręcz przeciwnie, bowiem dotyczy ona podmiotów podatku dochodowego. Jednak w kontekście spółki osobowej wszyscy wspólnicy powinni mieć dokumentację cen transferowych, by jej kontrola mogła być zgodna z prawem.

Z kolei w przypadku dokumentacji w spółce komandytowej dotyczy ona przede wszystkim spółek, które są powiązane ze sobą. Zatem za transakcje lub zdarzenia mające znaczący wpływ na wysokość dochodu bądź straty uznaje się także umowy zawarte ze spółką osobową, przy czym łączna wartość wniesionych wkładów wspólników musi przekraczać 50 000 euro. Wówczas można mówić o obowiązku dokumentacji cen transferowych w przypadku spółek komandytowych.

Jak sporządzić dokumentację cen transferowych

Aby przygotować dokumentację cen transferowych należy wyliczyć wszystkie transakcje, które wykonane zostały na odpowiedniej wartości przewyższającej 50 000 euro. W tym celu trzeba prowadzić dokumentację podatkową przez cały rok na bieżąco. Przygotowanie dokumentacji cen transferowych musi zakładać warunki uzyskania przychodu lub poniesienia straty oraz konkretne elementy, które wymienione są powyżej. Sporządzanie dokumentacji cen transferowych musi być wykonane fachowo przez osoby znające się na prawie podatkowym oraz finansach.

Tekst sponsorowany