środa, 30 września 2020

imieniny: Honoriusza, Wery, Hieronima

RSS

Studia magisterskie w PWSZ – studiuj blisko domu. Sprawdź ofertę!

09.09.2019 13:55 | 0 komentarzy | MK

PWSZ w Raciborzu zaprasza na studia magisterskie! Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to ciekawa oferta dla tych, którzy chcą studiować nowoczesny i przyszłościowy kierunek oraz dołączyć do grona nauczycieli XXI wieku!

Studia magisterskie w PWSZ – studiuj blisko domu. Sprawdź ofertę!
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Studia blisko domu – nie trać czasu na dojazdy!

Racibórz to miasto położone w pobliżu Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Pszowa i okolic. Aby studiować nie musisz więc podróżować daleko od swojego miejsca zamieszkania. Dogodna baza lokalowa wraz z akademikiem sprawi, że uczestnictwo w zajęciach stanie się prawdziwą przyjemnością!

Zapisz się na studia online
www.rekrutacja.pwszrac.pl

Nowoczesny program kształcenia

Jednolite, stacjonarne studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym trwają pięć lat – 10 semestrów, w tym 6 miesięcy praktyk w przedszkolu i klasach początkowych. Ich oferta edukacyjna jest atrakcyjna poznawczo i skoncentrowana na studencie – jego cechach osobowościowych oraz przygotowaniu go do wykonywania zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas początkowych (zawiera przedmioty służące rozwojowi osobowości dzieci). W trosce o satysfakcję z procesu studiowania i efektywność podejmowanych działań już na pierwszym semestrze zaplanowano dla studentów zajęcia do wyboru: z zakresu technik uczenia się lub pracy na rzecz własnego rozwoju, a na ostatnim – przedmiot pn. personalizacja procesu kształcenia nauczycieli, który umożliwi studentom dokonanie autodiagnozy w zakresie przygotowania do podjęcia pracy zawodowej,  swoich kompetencji pedagogicznych. Przewidziano w nim także indywidualne doradztwo metodyczne dla każdego studenta z uwzględnieniem  wymagań w zakresie obowiązującego awansu zawodowego nauczycieli. Studiowaniu na prognozowanym kierunku sprzyja także posiadana przez PWSZ baza lokalowa oraz  inne  obiekty, które cały czas ulegają modernizacji i relokacji pomieszczeń tak, by sprzyjały studiowaniu, procesowi komunikowania się z kadrą dydaktyczno – naukową  (obecnie trwają prace nad wyodrębnieniem pionu pomieszczeń przeznaczonych dla pedagogiki).

Zapisz się na studia online
www.rekrutacja.pwszrac.pl

Zostań profesjonalistą!

Głównym celem, jaki przyświecał opracowaniu programu kształcenia, planu studiów było, aby przyszły absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym legitymował się następującymi cechami i kompetencjami:

  • to profesjonalista, posiadający wysoki poziom kompetencji zawodowych, niezbędnych do kształtowania i rozwoju osobowości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada różnorodne doświadczenia, w tym dotyczące własnej osoby (samoocena, samoakceptacja). Jest świadomy swoich mocnych stron i kompetencji komunikacyjnych, które pozwolą mu prowadzić dialog, nawiązywać relacje interpersonalne z dziećmi i ich rodzicami w duchu podmiotowości, tolerancji, szacunku i zrozumienia;
  • jako refleksyjny praktyk w działaniu, który potrafi kreować środowisko edukacyjne sprzyjające wspieraniu indywidualnych zdolności, pasji i talentów dzieci oraz podejmowaniu pracy na rzecz własnego rozwoju, niezbędnej w całożyciowym funkcjonowaniu każdej jednostki. Wysoki poziom kompetencji prakseologicznych pozwoli mu także na dobór odpowiednich metod kształcenia, środków dydaktycznych i form organizacyjnych, umożliwiających indywidualizację procesu kształcenia - zróżnicowanie działań tak, by stworzyć dzieciom warunki do pracy na miarę ich możliwości. Dzięki temu będą one mogły “doświadczać świata” - uczyć się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.
  • oprócz przygotowania do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: dyslektycznym, mającym specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki oraz dzieckiem z zburzeniami w zachowaniu, czy też z dzieckiem zdolnym, absolwent wykazuje się również biegłością w posługiwaniu się językiem angielskim lub niemieckim. Rozumie potrzebę i istotę wczesnego startu w nauczaniu i uczeniu się języka obcego. Ma wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzenia edukacji obcojęzycznej w nurt intencjonalnego kształcenia i wychowania dzieci.

Zapisz się na studia online
www.rekrutacja.pwszrac.pl

 Szerokie możliwości!

Posiadane kwalifikacje będą uprawniały absolwenta do zatrudnienia w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej – w placówkach publicznych, niepublicznych i społecznych.
Studia skierowane są zarówno do absolwentów szkół średnich, którzy zdali maturę lub maturę międzynarodową, jak i do osób czynnych zawodowo, które podejmują studia w różnym celu np.: nabycia nowych kwalifikacji, prowadzących do rozszerzenia swoich kompetencji zawodowych czy też rozwijania pasji lub talentów.
Od kandydatów oczekuje się wiedzy i umiejętności na poziomie szkoły średniej.

Jak zostać studentem?

Aby zostać naszym studentem należy wejść na stronę www.rekrutacja.pwszrac.pl i przejść do zakładki ZAPISY ONLINE i postępować zgodnie z instrukcjami. Jeśli masz pytania możesz skorzystać z czatu na stronie lub skontaktować się z nami osobiście w siedzibie PWSZ w Raciborzu.

Tekst sponsorowany