Czwartek, 22 kwietnia 2021

imieniny: Leona, Kai, Heliodora

RSS

Zmiany w Zarządzie RAFAKO S.A. Będzie konkurs na Prezesa Zarządu

02.09.2019 18:47 | 1 komentarz | (q)

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. podjęła decyzję o oddelegowaniu ze swego grona Przewodniczącej, Heleny Fic, do tymczasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu RAFAKO. W związku z oddelegowaniem do Zarządu Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Radzie przewodniczyć będzie Wiceprzewodnicząca, Małgorzata Wiśniewska.

Zmiany w Zarządzie RAFAKO S.A. Będzie konkurs na Prezesa Zarządu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Rada Nadzorcza podjęła również decyzję o ogłoszeniu konkursu na Prezesa Zarządu. - Chcemy powierzyć kierowanie Spółką najlepszemu kandydatowi, który będzie skutecznie realizował strategię wyznaczoną przez Jerzego Wiśniewskiego i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą. Strategię, która zakłada budowę w oparciu o RAFAKO największego polskiego podmiotu działającego w sektorze energetycznym oraz branży gazu ziemnego i ropy naftowej – powiedziała Małgorzata Wiśniewska, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, dodając, że Spółka poszukuje kandydata, który w pełni wykorzysta jej potencjał, ugruntowaną pozycję na rynku i synergie w ramach Grupy PBG.

Pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Helena Fic, od wielu lat współpracuje z Grupą PBG. Kiedy w 2018 roku Jerzy Wiśniewski objął stery w RAFAKO S.A., Helenę Fic wskazał na Przewodniczącą Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. Pani Helena Fic pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej PBG S.A. - Oddelegowanie Przewodniczącej Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu stanowi potwierdzenie, że działamy w niezmieniony sposób, konsekwentnie realizując wyznaczone wcześniej cele i wyzwania, przed którymi stanęła Spółka - powiedziała Helena Fic, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu RAFAKO S.A. - RAFAKO musi mieć sprawny Zarząd i widzimy potrzebę wzmocnienia go osobą z dużym doświadczeniem, która będzie merytorycznym wsparciem przy realizacji kontraktów w formule EPC.

To dlatego w skład Zarządu RAFAKO S.A. wszedł Jerzy Ciechanowski. Ma on ogromne, ponad dwudziestoletnie, doświadczenie w prowadzeniu największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce (między innymi takich jak: stopnie wodne wraz z elektrowniami wodnymi, spalarnie odpadów, oczyszczalnie ścieków czy stadiony: w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie).

W Zarządzie RAFAKO pozostaje wiceprezes Agnieszka Wasilewska-Semail, natomiast odwołany został Jarosław Dusiło. Dotychczasowy Wiceprezes Zarządu pozostanie w strukturach Spółki, wspierając ją operacyjnie w funkcji dyrektora zarządzającego obszarem restrukturyzacji. Ponadto, nadal będzie pełnił funkcję wiceprezesa spółki zależnej E003B7 sp. z o.o., budującej nowy blok w Jaworznie, gdzie odpowiada za realizację kontraktu zgodnie z założeniami.

RAFAKO S.A. świadczy usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu. Jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych, oferującym własne rozwiązania technologiczne, liderem w produkcji urządzeń zawiązanych z wytwarzaniem energii. Firma oferuje także projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin i elektrofiltrów.