Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

Raciborskie szkoły średnie gotowe na podwójny rocznik

30.08.2019 09:08 | 0 komentarzy | ż

Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje o przebiegu przygotowań na przyjęcie podwójnego rocznika w szkołach - remontach, przebudowach, pozyskaniu wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz dostosowaniu połączeń PKS do planów lekcji.

Raciborskie szkoły średnie gotowe na podwójny rocznik
fot. arch. Nowiny.pl
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Po wakacyjnej przerwie, w poniedziałek 2 września, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu odbędzie się Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2019/2020. To wyjątkowy rok, w którym w wyniku reformy oświaty, do szkół ponadgimnazjalnych trafi podwójny rocznik. Przygotowania do przyjęcia tak znacznej liczby uczniów trwały od dłuższego czasu i obejmowały zarówno remonty i dostosowywanie szkół oraz placówek, jak i pozyskanie wykwalifikowanej kadry, w tym przede wszystkim nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz zapewnienie optymalnych połączeń autobusami PKS-u.

W szkołach podległych powiatowi (II LO, ZSO Nr 1, CKZiU Nr 1, CKZiU Nr 2 „Mechanik”, ZSE, ZSS i MOW) kształcić się będzie ponad 4250 uczniów w 180 oddziałach. W 61 klasach pierwszych naukę rozpocznie ponad 1800 absolwentów szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych.

Nie tylko w trakcie wakacji ale już podczas roku szkolnego w placówkach oświatowych, prowadzonych przez powiat czyniono stale przygotowania.

W CKZiU Nr 1 w Raciborzu przebudowane zostały sale dydaktyczne na parterze budynku. Powstały pracownie do nauki języków obcych i pracownia ogólna, powiększona została pracownia chemiczna. Wartość inwestycji to blisko 140 tys. złotych.

W CKZiU Nr 2 „Mechanik” pracownia krawiecka została przekształcona w pracownię informatyczną. Przebudowana została pracownia elektryczna i elektroniczna, zaadaptowano pomieszczenie na pracownię pomiarów warsztatowych oraz wyremontowano pracownię ślusarni. Wartość remontów wyniosła blisko 60 tys. złotych.

W Zespole Szkół Ekonomicznych powstała m.in. pracownia komputerowa (dawne zaplecze pracowni chemicznej), wyremontowany został wiatrołap i część korytarzy oraz zainstalowano nowe drzwi wejściowe. Łączna wartość prac to ponad 65 tys. złotych.

Dodatkowo we wszystkich tych szkołach w ramach dwóch unijnych projektów powstały i zostały doposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu. Jest ich 18. Wszystkie wyposażono w nowy niezbędny i często kosztowny sprzęt, urządzenia, specjalistyczne oprogramowanie. Wśród nich są m.in. pracownia architektury krajobrazu, pracownie gastronomiczne, pracownia rysunku technicznego CAD/CAM,  sale informatyczne czy laboratorium reklamy wizualnej. Wartość inwestycji to ponad 7,6 miliona złotych.

W II Liceum Ogólnokształcącym wymieniona została instalacja elektryczna oraz podłogi na parterze budynku, odmalowane zostały pomieszczenia i korytarze. Wymieniona została instalacja elektryczna, część kanalizacji sanitarnej i wykładzin PCV, zakupiono także regały biblioteczne. Wartość tych prac i zakupów opiewa na kwotę ponad 270 tys. złotych.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 zamontowano dodatkowe kabiny sanitarne, przebudowano pomieszczenia na parterze, które stały się biblioteką z czytelnią. A dawna biblioteka została przekształcona w sale lekcyjne. Wartość prowadzonych inwestycji to 131 tys. złotych.

Do tego w szkole powstało studio fotograficzne, ciemnia i sala multimedialna. Remont objął zarówno prace budowlane, jak i doposażenie w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt. Całość inwestycji przekroczyła 300 tys. złotych. Ponadto „Plastyk” zyskał dwie sale do rysunku, pracownię graficzną, a modernizację przeszła także pracownia rzeźby.

W Zespole Szkół Specjalnych  zamontowany został piłkochwyt wzdłuż jednego z boków boiska. Wykonany został także remont ścian w pawilonie A oraz łącznika. Wartość prac to 54 tys. złotych.

W Młodzieżowym Domu Kultury trwa remont i odnowienie elewacji zewnętrznej od strony ulicy Stalmacha. Łączny koszt remontu to  174 tys.złotych. Prace zakończą się w połowie października.

Wykonane zostały także remonty w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu (dach nad salą gimnastyczną), a w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach inwestycje dotyczyły wymiany posadzek w internacie i naprawy części dachu (wartość 46 tys. zł). W najbliższym czasie rozpocznie się remont zadaszenia nad boiskiem sportowym w ośrodku. Koszt tej inwestycji to ponad 190 tys. złotych.

Przypomnijmy także, że w naszych szkołach realizowane będą projekty dofinansowane w ramach programu Erasmus+. Międzynarodowe wizyty, staże i szkolenia oraz spotkania posłużą wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, umożliwią poznanie zawodu, kraju i kultury partnera. Dzięki nim będzie można także doskonalić umiejętności językowe oraz poznać rówieśników z Europy. Wartość wszystkich projektów w ramach programu Erasmus + realizowanych w latach 2019-2020 w szkołach powiatowych to ponad 655 tys. euro.

źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, oprac. ż