Sobota, 5 grudnia 2020

imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy

RSS

Epidemia koronawirusa:

PWSZ o korzystaniu z basenu przez uczniów klas pływackich SP15 [OŚWIADCZENIE]

23.08.2019 18:26 | 9 komentarzy | (q)

Oświadczenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie korzystania z krytej pływalni przez uczniów Szkoły Podstawowej Numer 15 w Raciborzu.

PWSZ o korzystaniu z basenu przez uczniów klas pływackich SP15 [OŚWIADCZENIE]
Uczniowie obecnej klasy VI C w roku 2017 r na początku swojej sportowej drogi podczas ślubowania na pływaka na basenie PWSZ
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Szanowni Państwo!

W dniu 22 sierpnia 2019 roku w doniesieniach medialnych pojawiła się informacja, jakoby Państwowa Wyższa Szkoła w Raciborzu nie jest zainteresowana kontynuacją umowy ze Szkołą Podstawową Nr 15, umożliwiającej korzystanie przez uczniów z krytej pływalni i stadionu PWSZ. Informacja ta jest nieprawdziwa.

Zgodnie z dokumentacją Biura Kanclerza PWSZ w Raciborzu począwszy od końca maja 2019 r. PWSZ prowadziła rozmowy z przedstawicielami SP Nr 15 w sprawie dalszej współpracy. Pragnąc przyczynić się do realizacji ważnego interesu społecznego jakim jest kształcenie sportowe dzieci na najwyższym poziomie, oraz biorąc pod uwagę sytuację finansową SP15, zaproponowaliśmy również możliwość renegocjacji kwoty najmu za korzystanie z krytej pływalni i stadionu. Niestety, nie doszło w tej sprawie do rozmów.

Wobec podjętych wcześniej ustaleń (i planowanej daty rozpoczęcia zajęć szkolnych w dniu 3 września) w połowie sierpnia rozpoczęliśmy, po wakacyjnej przerwie, przygotowania techniczne do otwarcia krytej pływalni: napełnienie niecki basenowej wodą, rozpoczęcie procesu chemicznej stabilizacji wody w niecce, stałe utrzymywanie optymalnej temperatury wody, zapewnienie kadry pracowniczej w całodobowym systemie czasu pracy). Należy podkreślić, że rok akademicki rozpoczyna się w październiku. Napełnienie niecki i utrzymanie parametrów technicznych basenu o miesiąc wcześniej przed rozpoczęciem zajęć, na potrzeby najemcy, który wycofał się z umowy to koszt rzędu 45 000,00 zł.

Uczelnia jest również zaskoczona stwierdzeniami, że rozmowy dotyczące przedłużenia umowy na korzystanie krytej pływalni i stadionu, powinna była prowadzić z przedstawicielami Urzędu Miasta. Dotychczas, w sprawie najmu ww. obiektów, kontaktowaliśmy się wyłącznie z dyrekcją SP Nr 15 (a jeżeli doszło w tej sprawie do zmian proceduralnych, to nie zostaliśmy poinformowani o tym fakcie).

Współpraca pomiędzy SP Nr 15 a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową (wcześniej Kolegium Nauczycielskim, Studium Nauczycielskim) sięga prawie trzech pokoleń Raciborzan i zawsze układała się wzorowo. Łatwo można wskazać atuty krytej pływalni PWSZ: nasz obiekt spełnia cele dydaktyczno – sportowe, jest całkowicie dostosowany do prowadzenia procesu treningowego; nowoczesny, zmodernizowany 2 lata temu system uzdatniania i filtracji wody zapewnia komfort i bezpieczeństwo.

Uczelnia i SP 15 są sąsiadami, co wiąże się z brakiem konieczności dowożenia dzieci i oszczędnością czasu uczniów, rodziców i nauczycieli, co przedkłada się na spokój i komfort wszystkich stron.

Zawsze organizowaliśmy pracę pływalni zgodnie z planami zajęć uczniów dostosowywaniu funkcjonowania pływalni oraz stadionu do potrzeb dzieci i młodzieży. Harmonogram działania krytej pływalni był do tej pory ściśle dostosowywany do planów zajęć Szkoły Podstawowej Nr 15, zapewnialiśmy także pełny i nieprzerwany dostęp do obiektów i prowadzenia zajęć oraz treningów z Oddziałami Sportowymi.

Odpowiednie warunki treningowe są gwarantem sukcesu, czego dowodem są dokonania m.in. studentów Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia (w dużej mierze absolwentów klas sportowych SP Nr 15). Wielu zawodników, którzy nie byli naszymi studentami zaczynało swoją karierę pływacką w naszym obiekcie, zdobywając trofea na zawodach, mistrzostwach oraz olimpiadach zarówno w Polsce jak i za granicą. Wierzymy, że znaczna liczba dzieci i młodzieży, korzystających z naszych obiektów, stanie się w przyszłości studentami PWSZ, a ich sportowe sukcesy będą rozsławiać Ziemię Raciborską.

Mamy nadzieję, że Prezydent Raciborza Pan Dariusz Polowy oraz Dyrekcja i Rada Rodziców SP Nr 15 wypracują w tej sprawie satysfakcjonujące rozwiązanie. Pragniemy podkreślić, że nadal jesteśmy otwarci na współpracę. Młodzi pływacy będą zawsze mile widziani w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Ewa Stachura

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Ludzie:

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Raciborza