Poniedziałek, 3 sierpnia 2020

imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema

RSS

Chcą wspólnie rozwiązywać problemy społeczne po obu stronach granicy

08.08.2019 12:57 | 0 komentarzy | AgaKa

We wtorek (6 sierpnia) w Urzędzie Miasta w Orłowej odbyło się spotkanie włodarzy miasta z przedstawicielami samorządów Powiatu Wodzisławskiego oraz Województwa Śląskiego, dotyczące nawiązania współpracy w zakresie wspólnej polityki senioralnej oraz wobec osób z niepełnosprawnościami.

Chcą wspólnie rozwiązywać problemy społeczne po obu stronach granicy
fot. Powiat Wodzisławski
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Inicjatorem spotkania byli przedstawiciele Powiatu Wodzisławskiego, którego jednostka – Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach – już od wielu lat współpracuje ze swoimi odpowiednikami w Orłowej. W czerwcu, podczas Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, w Wodzisławiu Śl. gościła m.in. wiceburmistrz Naděžda Kubalová, z którą ustalono potrzebę zintensyfikowania dotychczasowej kooperacji oraz przeniesienia jej na wyższy poziom. Pomogła w tym Irena Obiegły, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., pełniąca równocześnie funkcję wiceprzewodniczącej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Śląskiego. Okazało się bowiem, że władze samorządu wojewódzkiego są zainteresowane kooperacją z samorządami w Czechach i wymianą doświadczeń w obszarze polityki społecznej. We wtorek w Orłowej odbyło się pierwsze spotkanie robocze, mające na celu przygotowanie płaszczyzny do wspólnych inicjatyw.

W spotkaniu ze strony polskiej udział wzięli: Krystyna Kuczera, członkini zarządu powiatu wodzisławskiego; Irena Obiegły, dyrektor PCPR w Wodzisławiu Śl.; Ryszard Paweł Nawrocki i Maria Janeta – kierownictwo DPS w Gorzycach; Grzegorz Baranowski – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, a także Paweł Lisik oraz Anna Sawiak z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Miasto Orłowa reprezentował burmistrz Miroslav Chlubna, jego zastępcy: Miroslav Koláček i Naděžda Kubalová oraz Iveta Nociarová, szefowa Wydziału Polityki Społecznej; Sylva Buzková, księgowa, a także Jiřina Lízalová, koordynatorka służb społecznych – wszystkie panie z Urzędu Miasta Orłowa.

Rozmowy o planach współpracy rozpoczęto od prezentacji zadań z obszaru pomocy społecznej, realizowanych przez poszczególne instytucje reprezentowane na spotkaniu. Okazało się, że zadania Miasta Orłowa w znacznej mierze pokrywają się z zadaniami Powiatu Wodzisławskiego i Województwa Śląskiego. Podobne są również problemy i wyzwania stojące przed samorządami po obu stronach polsko-czeskiej granicy. Łatwo więc znaleziono wspólny język i rozpoczęto rozmowy o konkretach.

Dyrektor Baranowski przekazał czeskim kolegom zaproszenie do udziału w organizowanej w październiku w Gliwicach konferencji i targach dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. W listopadzie z kolei marszałek województwa śląskiego chciałby spotkać się z czeskimi samorządowcami – zarówno reprezentującymi poziom gminny, jak i regionalny – podczas warsztatów skierowanych do pracowników pomocy społecznej. Strona czeska z kolei podobne spotkanie planuje zorganizować u siebie w 2020 r. – również z udziałem przedstawicieli Kraju Morawsko-Śląskiego.

Po to, by rodzącą się współpracę zdynamizować i zapewnić jej dobre warunki do rozwoju ustalono, że po stronie polskiej jej koordynatorem będą instytucje pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego, a po czeskiej – miasta Orłowa. Ponadto w celu sfinansowania inicjatyw związanych z transgraniczną kooperacją samorządy będą poszukiwać możliwości pozyskania środków zewnętrznych, głównie ze źródeł unijnych.