Czwartek, 17 czerwca 2021

imieniny: Laury, Alberta, Marcjana

RSS

Pół tysiąca kontroli, osiem mandatów

12.07.2019 19:00 | 2 komentarze | art

W poprzednim roku straż gminna przeprowadziła na terenie gminy kontrole 514 posesji. W tym 125 posesji skontrolowano pod kątem wywozu szamb, a 154 posesje pod kątem wywozu odpadów stałych.

Pół tysiąca kontroli, osiem mandatów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W raporcie o stanie gminy czytamy, że działania straży gminnej skupione były na utrzymaniu porządku publicznego i zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Zwłaszcza poprzez monitorowanie miejsc zagrożonych, kontrolę w zakresie zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, kontrolę przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt, kontrolę nieruchomości w zakresie ich wyposażenia w numer porządkowy, kontrolę miejsce w których istnieje ryzyko nielegalnego pozbywania się odpadów, kontrole w rejonie zbiorników wodnych i kąpielisk, zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, prowadzenie kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, zapobieganie popełnianiu wykroczeń drogowych, zapobieganie popełnianiu wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu i innym wykroczeniom mającym wpływ na poczucie bezpieczeństwa publicznego.

W sumie w 2018 r. straż gminna nałożyła na terenie gminy 8 mandatów na kwotę 1150 zł.

(art)