Niedziela, 24 stycznia 2021

imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

RSS

Epidemia koronawirusa:

Fikcyjne zapisy w ekologicznym dokumencie

11.07.2019 07:00 | 0 komentarzy | juk

W dokumencie obejmującym ważne ekologiczne założenia, plany i koncepcje pojawiły się zapisy, które poddali pod wątpliwość radni. - Co poniektóre założenia tego programu są nierzeczywiste - mówili wprost.

Fikcyjne zapisy w ekologicznym dokumencie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Podczas czerwcowych komisji radlińscy radni dyskutowali nad przyjęciem uchwały w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radlin na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025. W trakcie analizy dokumentu rajcy zauważyli kilka wątpliwych zapisów.

– W punkcie, gdzie opisana jest sieć gazowa, a konkretnie w tabelce charakteryzującej infrastrukturę gazową w naszym mieście są podane nieprawidłowe dane - mówił radny Andrzej Gaca. - W tabelkach dotyczących charakterystyki sieci kanalizacyjnej oraz gospodarki wodno-ściekowej są z kolei zapisy, które wzajemnie się wykluczają. Raz jest napisane, że stopień kanalizacji naszego miasta jest wysoki, a chwilę potem, że niski. Coś jest tutaj chyba nie tak - wskazywał. Radni zauważyli, także że w harmonogramie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska podane są fikcyjne inwestycje. - Program Słoneczny Radlin i Rydułtowy przecież nie istnieje - wytykał Gaca.

W toku dyskusji radni zwrócili się z prośbą do autora programu o zaktualizowanie jego treści i poprawienie błędnych zapisów. W efekcie postanowili, że zorganizują jeszcze jedną komisję, aby zanalizować poprawiony program. Podczas kolejenj sesji, w czerwcu, większością głosów uchwalili dokument.

Wyjaśnijmy, że program ochrony środowiska ma na celu m.in. przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w środowisku przyrodniczym w porównaniu z poprzednimi latami oraz uzupełnienie zadań, których realizacja przyczyni się do ochrony środowiska. W radlińskim dokumencie znalazły się ważne ekologiczne założenia, w tym wykaz zadań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego, jakie przewidziane zostały do realizacji w latach 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. Są to np. ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizacje źródeł ciepła, budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej, budowa Parku Jordanowskiego ze ścieżkami spacerowymi od Biertułtów wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden i parkingami, prowadzenie działalności edukacyjnej o zagrożeniu środowiska i zdrowia ludzkiego hałasem.

(juk)