środa, 19 lutego 2020

imieniny: Arnolda, Konrada, Mansweta

RSS

PILNE:

Studiuj w Raciborzu - ochrona zdrowia, geriatria, opieka długoterminowa

08.07.2019 15:13 | 0 komentarzy | EK

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi szereg studiów podyplomowych z myślą o absolwentach szkól wyższych, którzy pragną podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę o różnej tematyce. Obecnie trwa rekrutacja na studia podyplomowe w dziedzinie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia oraz geriatrii i opieki długoterminowej.

Studiuj w Raciborzu - ochrona zdrowia, geriatria, opieka długoterminowa
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Katedra Zdrowia Publicznego

Cele studiów:

Studia są przeznaczone dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej pracującej w placówkach ochrony zdrowia. Są one odpowiedzią na reformy oraz intensywny rozwój sektora ochrony zdrowia.
Celem jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień odnoszących  się do zarządzania w ochronie zdrowia kładąc nacisk na:

  • zapoznanie słuchaczy z prawnymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi aspektami ochrony zdrowia w Polsce,
  • doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób kierujących różnymi szczeblami ochrony zdrowia,
  • przygotowanie absolwentów wyższych uczelni do efektywnego startu zawodowego w ochronie zdrowia,

Absolwent uzyskuje szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania (strategii, struktur. Biznesu planów, kontroli jakości, kierowania ludźmi, negocjacji  itd.) oraz zarządzania finansowego (rachunkowość finansowa i zarządcza, analiza finansowa), marketingu, prawa, przydatnych do zarządzania różnymi organizacjami systemu ochrony zdrowia.

Studia są przeznaczone dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej pracującej w placówkach ochrony zdrowia. Są one odpowiedzią na reformy oraz intensywny rozwój sektora ochrony zdrowia.

Geriatria i opieka długoterminowa
Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Katedra Zdrowia Publicznego

Studia podyplomowe obejmują elementy geriatrii, psychiatrii, rehabilitacji, organizacji opieki długoterminowej i pedagogiki.

Absolwent uzyskuje wiedzę na temat aspektów starzenia się człowieka w wymiarze biologicznym i społecznym. Będzie posiadał wiedzę z zakresu podstawowych zagrożeń zdrowia fizycznego jak i psychicznego oraz potrzeb opiekuńczych wynikających z podeszłego wieku wraz ze sposobem zapobiegania i leczenia.

W dobie starzejącego się społeczeństwa kierunek ten jest „ przyszłościowy”.

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę we wszystkich instytucjach szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego, m.in. w domach pomocy społecznej, domach starców, ośrodkach pomocy, organizacjach pozarządowych. Absolwenci mogą być specjalistami i konsultantami w zakresie doradztwa gerontologicznego, twórcami i realizatorami programów mających na celu polepszenie jakości życia osób starszych, animatorami życia społecznego osób starszych na poziomie społeczności lokalnej, z wykorzystaniem wiedzy tych osób.

Zasady rekrutacji: Rekrutacja prowadzona będzie w Raciborzu.

Zgłoszenia proszę składać na adres e-mail: rekrutacja.podyplomowe2019@gmail.com w terminie do dnia 30.07.2019 r. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie: 505 005 268

Tekst sponsorowany