Czwartek, 22 sierpnia 2019

imieniny: Cezarego, Zygfryda, Marii

RSS

Dyskutowali o roli pracodawców w szkolnictwie zawodowym

03.07.2019 17:54 | 0 komentarzy | juk

28 czerwca w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. odbyła się zorganizowana przez Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. konferencja poświęcona zmianom w systemie kształcenia zawodowego oraz roli pracodawców w tym obszarze.

Dyskutowali o roli pracodawców w szkolnictwie zawodowym
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele oświaty, pracodawców i ich organizacji nie tylko z terenu powiatu wodzisławskiego, ale też raciborskiego, pszczyńskiego, rybncikiego i jastrzębskiego. Byli to m.in. wicedyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Grzegorz Miketa, prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl. Krzysztof Dybiec, członek rady nadzorczej Raciborskiej Izby Gospodarczej, a zarazem pełnomocnik zarządu Izby ds. integracji w Subregionie Zachodnim Ireneusz Burek, dyrektorzy i kierownicy kształcenia zawodowego w powiatowych placówkach oświatowych, przedsiębiorcy i rzemieślnicy.

Konferencję otworzył starosta wodzisławski Leszek Bizoń, wspólnie ze Starszym Cechu Jerzym Waltarem. – Tylko wspólnymi siłami, samorządu, szkół i przedsiębiorców jesteśmy w stanie osiągnąć cel, jakim jest takie wyszkolenie absolwentów naszych szkół, by byli aktywnymi i atrakcyjnymi graczami na rynku pracy – mówił Bizoń. Dodał też, że powiat i jego szkoły nie spoczywają na laurach. – Wiele zostało do zrobienia i tu nie mam złudzeń, ciągle będzie, bo rzeczywistość cały czas ulega przeobrażeniom. Nie można jednak z całą pewnością powiedzieć, że jesteśmy w tej materii nowicjuszami. Wszystkim państwu przedsiębiorcom, Cechowi, jego członkom, innym organizacjom pracodawców w naszym powiecie za to dziękuję, bo bez tej rozpoczętej przed kilku laty współpracy dziś nie bylibyśmy w tym miejscu i trudno byłoby rozmawiać, chociażby na takie tematy jak ten, wokół którego koncentruje się to spotkanie - podkreślił starosta.

Grzegorz Miketa w swoim wystąpieniu mówił m.in. o niekorzystnej sytuacji w zakresie dostępności wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. Poruszył też temat stygmatu szkoły zawodowej i jej ucznia. Katowicka Izba wraz z samorządem województwa śląskiego chce z nim walczyć m.in. za pomocą projektu wartego około 20 mln zł pn. „Śląskie. Zawodowcy”, w ramach którego uczniowie i pracodawcy zatrudniający ich do przeszkolenia mają otrzymywać wsparcie finansowe za naukę fachu. – Jako Izba jesteśmy zwolennikami kształcenia dualnego w realnych warunkach, czyli u przedsiębiorców – podkreślał Grzegorz Miketa. Nadzieję na to, że z dobrodziejstw projektu będą mogli skorzystać również uczniowie i przedsiębiorcy z powiatu wodzisławskiego i ościennych wyraziła dyrektor biura Cechu Anna Orszulik-Oślizlok, która mówiła m.in. o rezultatach niedawnych spotkań i konsultacji pomiędzy organizacją a szkołami zawodowymi w naszym powiecie. Zapowiedziała rychłe podpisanie porozumienia Cechu z powiatem wodzisławskim dotyczącego zasad kształcenia zawodowego.

O zmianach prawnych w zakresie kwalifikacji zawodowych, umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, wniosków o refundację, wysokości rekompensat dla pracodawców szkolących uczniów mówiła Elżbieta Lewandowska z Cechu. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 września uczniowie będą mogli zawierać umowy z pracodawcami o staże wakacyjne. Wzrośnie też wysokość rekompensaty dla pracodawców szkolących uczniów w zawodach deficytowych. Co najważniejsze, wprowadzony zostanie też obowiązkowy egzamin zawodowy jako warunek ukończenia szkoły.