Niedziela, 25 października 2020

imieniny: Darii, Wilhelminy, Sambora

RSS

Quo vadis, gmino Rudnik?

03.07.2019 07:00 | 3 komentarze | żet

Raport o stanie gminy Rudnik wskazuje na jej mocne strony, ale obnaża również słabości. Rolniczy charakter i piękne krajobrazy przekładają się na niewielką liczbę podmiotów gospodarczych. Ponadprzeciętna liczba organizacji społecznych kontrastuje z niewielką aktywnością obywatelską mieszkańców gminy. – Potrzebujemy strategii, która powie nam, w co mamy inwestować, w jakim kierunku iść – twierdzi Artur Osak, przewodniczący gminnej komisji gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Quo vadis, gmino Rudnik?
fot. Gmina-Rudnik.pl
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Mniejsza aktywność gospodarcza

Według danych z 2017 r., w gminie działało wówczas 335 firm. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców było to 646 podmiotów gospodarczych. To mniej niż w powiecie raciborskim, w którym na 10 tys. mieszkańców przypadało w 2017 r. średnio 779 firm, a także w Polsce, gdzie na 10 tys. mieszkańców przypadało 1121 firm. Dodajmy, że w gminach wiejskich w Polsce na 10 tys. mieszkańców przypadało w 2017 r. średnio 777 firm.

Woda dla wszystkich, gorzej z kanalizacją i gazem

100% mieszkańców gminy ma dostęp do sieci wodociągowej. Gorzej jest z dostępem do sieci kanalizacyjnej, który obejmuje niespełna 30% mieszkańców. Dostęp do gazu sieciowego ma zaledwie 2,8% mieszkańców gminy.

Niewielkie dochody własne

Na ogólne dochody gminy składają się zarówno dochody własne (m.in. wpływy z lokalnych podatków, np. od nieruchomości, udział w podatku PIT oraz CIT), jak i dochody pochodzące z budżetu państwa (subwencje i dotacje na przekazywane na oświatę, ośrodki zdrowia, pomoc społeczną).

Pieniądze trafiające do gminy z budżetu państwa można określić jako „znaczone”, tzn. że gmina nie może dysponować nimi swobodnie, ale musi przeznaczyć je na cel, na który zostały przekazane (np. pensje nauczycieli, wypłatę świadczeń 500+). Dlatego tak ważne dla gminy jest posiadanie solidnej bazy dochodów własnych, które pozwalają na realizację własnej polityki, przede wszystkim inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną, budowę kanalizacji, przygotowywanie terenów inwestycyjnych oraz na cele mieszkaniowe itp.

Niestety, gminę Rudnik cechuje bardzo niewielki udział dochodów własnych w dochodach ogólnych. Dochody własne wynoszą niespełna 1/3 dochodów ogółem. Średni udział dochodów własnych w innych gminach powiatu raciborskiego oraz w Polsce wynosi około 50%.

Mimo to gmina nie jest zadłużona. Zobowiązania finansowe gminy na koniec 2018 r. wyniosły 3,092 mln zł. Co ciekawe, po 2019 r. władze gminy nie planują zaciągania nowych kredytów.

Ludzie:

Artur Osak

Artur Osak

Radny gminy Rudnik.

Gerard Panek

Gerard Panek

Radny gminy Rudnik.

Ireneusz Jaśkowski

Ireneusz Jaśkowski

Przewodniczący rady gminy Rudnik.

Mirosław Golijasz

Mirosław Golijasz

Radny gminy Rudnik.

Piotr Rybka

Piotr Rybka

Wójt gminy Rudnik.

Stefan Absalon

Stefan Absalon

Radny gminy Rudnik.

Tomasz Kruppa

Tomasz Kruppa

Wicewójt gminy Rudnik