Sobota, 24 października 2020

imieniny: Marcina, Rafała, Arety

RSS

Quo vadis, gmino Rudnik?

03.07.2019 07:00 | 3 komentarze | żet

Raport o stanie gminy Rudnik wskazuje na jej mocne strony, ale obnaża również słabości. Rolniczy charakter i piękne krajobrazy przekładają się na niewielką liczbę podmiotów gospodarczych. Ponadprzeciętna liczba organizacji społecznych kontrastuje z niewielką aktywnością obywatelską mieszkańców gminy. – Potrzebujemy strategii, która powie nam, w co mamy inwestować, w jakim kierunku iść – twierdzi Artur Osak, przewodniczący gminnej komisji gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Quo vadis, gmino Rudnik?
fot. Gmina-Rudnik.pl
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Farmy wiatrowej nie będzie, ale...

Radnego Gerarda Panka interesowało co dalej z farmą wiatrową, która miała powstać na terenie gminy. W miejscach, gdzie realizowane były tego typu inwestycje, lokalne społeczności mogły liczyć na wpływy z podatków, a nawet rekompensaty od inwestorów. Wójt Piotr Rybka przekazał, że inwestor nie jest już zainteresowana tą inwestycją, gdyż aktualnie byłoby to przedsięwzięcie nieopłacalne. – Wykonawcy nie chcą iść w tym kierunku, ale w najbliższym czasie będą jeździć po gminie, poszukując hektara ziemi pod fotowoltaikę – dodał.

Co z przebudową linii energetycznej?

Radnego Panka interesowała również kwestia planów budowy linii średniego napięcia z Pawłowiczek. Wójt Piotr Rybka odpowiedział, że ta sprawa jest aktualna. Podobnie rzecz się ma z przebudową linii napowietrznej. Miejscami fundamenty słupów energetycznych wystają z ziemi, istnieją więc obawy, że linia pozostawiona sama sobie mogłaby kiedyś runąć pod naporem wiatru.

Inwestorem w tym przypadku jest firma Tauron. Jej przedstawiciele regularnie składają wizyty w urzędzie gminy Rudnik. – Mocno naciskamy, żeby ta współpraca nie polegała tylko na tym, że my wychodzimy im naprzeciw i podajemy rękę, ale żeby oni też zrozumieli, że mamy swoje potrzeby i w zamian za realizację takiej inwestycji chcemy coś pozyskać – powiedział wójt.

Zapytaliśmy co dokładnie gmina mogłaby zyskać na przebudowie linii napowietrznej z Pawłowiczek do Raciborza. Wójt odpowiedział, że póki co nie sformułowano konkretnych oczekiwań. – Każda gmina próbuje coś ugrać dla mieszkańców. Nie mamy określonego celu – czy to ma być dofinansowanie do drogi, czy ścieżek rowerowych, czy jeszcze czegoś innego. Póki co, chcemy po prostu się dowiedzieć się, o jakich kwotach możemy rozmawiać – wyjaśnił P. Rybka.

Wojtek Żołneczko


Co można wyczytać w „Raporcie o stanie gminy Rudnik”?

Demografia – plusy i minusy

Z końcem 2017 r. w gminie Rudnik mieszkało 5189 osób. Społeczeństwo gminy jest relatywnie młode. 16,2% mieszkańców gminy to osoby w wieku powyżej 65 lat. To mniej niż średnia dla powiatu raciborskiego (16,7%), Polski (17%) oraz województwa śląskiego (18%). Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 16,9%.

W kilku ostatnich latach liczba zgonów przewyższała liczbę urodzeń. Dopiero w 2017 r. liczba urodzeń dorównała liczbie zgonów. Według prognoz do 2030 r. liczba mieszkańców gminy skurczy się o 1,7% do 5102 osób.

Aktywność społeczna

Na terenie gminy działa 46 organizacji społecznych. To wynik zdecydowanie lepszy niż średnia powiatowa czy ogólnopolska.

Wysoka aktywność na polu lokalnym nie przekłada się na zainteresowanie sprawami ponadlokalnymi, o czym pośrednio świadczy frekwencja w wyborach. W ostatnich wyborach parlamentarnych do urn poszło 34,84% mieszkańców gminy (frekwencja w powiecie wyniosła wówczas 41,59%, natomiast w Polsce 50,9%). Nieco lepiej było w przypadku wyborów samorządowych w 2018 r., w których frekwencja wyniosła 45,68% (średnia frekwencja w Polsce wyniosła 54,9%) co tylko potwierdza przedkładanie przez rudniczan spraw lokalnych ponad ogólnopolskie.

Ludzie:

Artur Osak

Artur Osak

Radny gminy Rudnik.

Gerard Panek

Gerard Panek

Radny gminy Rudnik.

Ireneusz Jaśkowski

Ireneusz Jaśkowski

Przewodniczący rady gminy Rudnik.

Mirosław Golijasz

Mirosław Golijasz

Radny gminy Rudnik.

Piotr Rybka

Piotr Rybka

Wójt gminy Rudnik.

Stefan Absalon

Stefan Absalon

Radny gminy Rudnik.

Tomasz Kruppa

Tomasz Kruppa

Wicewójt gminy Rudnik