Poniedziałek, 1 marca 2021

imieniny: Antoniego, Radosława, Albina

RSS

Niezależni od Fity: kredyt zaufania dla Polowego

27.06.2019 10:22 | 0 komentarzy | ma.w

Prezentujemy pełną treść wystąpienia Anny Szukalskiej szefowej klubu radnych Niezależnych Michała Fity. Wygłosiła je na czerwcowej sesji rady 26 czerwca. Szukalska zabrała głos po przedstawieniu przez urząd Raportu o Stanie Miasta.

Niezależni od Fity: kredyt zaufania dla Polowego
Anna Szukalska przewodnicząca komisji rewizyjnej Rady Miasta Racibórz
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Inwestycje

W kwestii inwestycji chcemy podkreślić, że samo pozyskiwanie tzw. zewnętrznych środków jest niezwykle istotne i potrzebne, ale łącznie z uzasadnionymi potrzebami inwestycji. Niestety, niektóre z inwestycji są negatywnym przykładem celowości pozyskiwania tych środków.

Tutaj ocenimy zadanie „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaka miasta – zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu” - projekt obejmujący przebudowę ulicy Długiej. Efekt, czyli walory estetyczne tej przebudowy nie wywołał efektu „wow”.

Co do innych inwestycji pozytywnie oceniamy rezygnację z projektu przebudowy placu Długosza ze względu na funkcjonalność projektu przewidującego pierwotnie: postawienie piętrowego budynku - Centrum Inicjatyw Społecznych z przeznaczeniem na: pralnię miejską, kawiarenkę internetową, toalety i salę do spotkań integracyjnych.

Uważamy, że sprzedaż terenu ma pozwolić nie tylko na określenie bardzo przydatnej funkcjonalności, ale i na pozyskanie dużych środków finansowych, które możemy przeznaczyć na rozwój Miasta.

Tych istotnych celów jest więcej:

  • dalsze intensywne działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza
  • działania na rzecz racjonalizacji wydatków na oświatę, edukację
  • realne i skuteczne wykorzystywanie potencjału transgranicznego położenia Raciborza
  • rozwój komunikacji poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych
  • i wiele innych

Oczekiwania są duże, zadań do realizacji mnóstwo, mamy nadzieję, iż dokonywane przez Pana również zmiany personalne na kluczowych stanowiskach są zmianami zmierzającymi w dobrym kierunku, co potwierdzi Raport o stanie Miasta Racibórz w roku 2019.

Ludzie:

Anna Szukalska

Anna Szukalska

Radna Miasta Racibórz, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów