Niedziela, 9 sierpnia 2020

imieniny: Romualda, Romana, Ireny

RSS

NaM chce intensywnej reorganizacji szkolnictwa w Raciborzu

26.06.2019 18:51 | 2 komentarze | ma.w

Prezydent Polowy uzyskał od rady miasta jednogłośne absolutorium. Tylko radni włodarza zdecydowali się zająć oficjalne stanowisko przed głosowaniem. Ponieważ absolutorium dotyczyło głównie rządów Mirosława Lenka (dotyczyło 2018 roku, a ten był do 21 listopada prezydentem miasta) radni NaM-u wydali swoją ocenę jego działań.

NaM chce intensywnej reorganizacji szkolnictwa w Raciborzu
Czerwcowe obrady raciborskiej rady odbyły się przy pełnej obsadzie urzędowej kadry kierowniczej
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Stanowisko klubu „RSS Nasze Miasto” w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Raciborza za 2018 r.

Klub „RSS Nasze Miasto” nie wnosi uwag co do zgodności z prawem przedstawionych sprawozdań z wykonania budżetu za 2018 i będziemy głosować za udzielenie absolutorium. Nie jesteśmy jednak usatysfakcjonowani realizacją założeń budżetowych w 2018 roku oraz mamy nadzieje na istotne zmiany w polityce finansowej i rzeczowej obecnej kadencji.

Dochody na 2018 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości 198 310 244 zł, aby ostatecznie zamknąć je na poziomie 207 751 924 zł.

Taki wzrost był spowodowany wzrostem zadań zleconych o 3,5 min zł, w tym o 2,4 min w dziale „855 Rodzina”, jak również przyrostem dochodów od osób prawnych i fizycznych (Dział 756) w wysokości 9,5 min zł, w czym główny udział miały:

  • przyrost podatku od nieruchomości osób prawnych o 1,16 min zł,
  • przyrost podatku od nieruchomości osób fizycznych o 1,19 min zł
  • oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych o 5,89 min zł.

W budżecie miasta suma dotacji (bez UE) i subwencji to już 79,05 min zł, czyli 38%. Niestety środki na zadania realizowane przy udziale UE z planowanych pierwotnie 7,16 min zł wykonano tylko 2,86 min zł, czyli pozyskano 1% środków z UE. Można to uznać paradoksalnie za sukces, bo w 2017 roku było to 0%.

Wydatki za 2018 wykonano w wysokości 216 570 017 zł przy pierwotnie planowanych w wysokości 215 259 245 zł.

Utrzymanie się na wyżej przedstawionym poziomie wydatków nastąpiło przez tradycyjne już zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego (2,0 min zł), mniejsze o ok. 5,0 min zł wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (Dział 900) w tym również zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych. Globalnie nakłady majątkowe i inwestycyjne pierwotnie były planowane w kwocie 38,30 min zł, lecz w trakcie roku uległy ograniczeniu do poziomu 32,14 min zł. Drastycznemu pogorszeniu pod względem finansowym uległa sytuacja w oświacie, gdyż na planowane pierwotnie koszty w kwocie 57,8 min zł wykonanie wyniosło 63,9 min zł, a subwencja oświatowa to tylko 31,3 min zł.

Podstawowe projekty, które nie zostały zrealizowane w 2018 roku zgodnie z planem to:

  • droga Racibórz- Pszczyna, przebudowa ul. Łąkowej,
  • rewitalizacja byłej komendy policji,
  • kanalizacja w ciągu ul. Łąkowej,
  • poprawa oświetlenia ulic w mieście,
  • Ogródek Jordanowski,
  • renowacja DK „Strzecha”