Piątek, 14 sierpnia 2020

imieniny: Euzebiusza, Maksymiliana, Alfreda

RSS

22.06.2019 07:00 | 1 komentarz | red

Co zrobić gdy budynek sąsiada znajduje się zbyt blisko granicy lub w ścianie budynku umiejscowiono okna zbyt blisko granicy?

Budynek zbyt blisko granicy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

To częsty problem. Przez lata sąsiedzi zgodnie funkcjonują, a w razie sporu zaczynają dostrzegać nieprawidłowości we wzajemnych stosunkach prawnych. Jedną z nich może być właśnie usytuowanie dawno temu wybudowanego domu, który wydaje się znajdować zbyt blisko granicy. W pierwszej kolejności należy ustalić kiedy budynek powstał. W zależności od czasu kiedy powstał można ustalić obowiązujące wówczas przepisy i to czy zastosowanie ma obecna ustawa prawo budowlane i akty wykonawcze do niej czy wcześniejsze regulacje. Od tego zależy bowiem m.in. odległość usytuowania ściany budynku z otworami okiennymi od granicy działki. Jeśli mamy przekonanie, że nie dochowano wymogów prawnych, sprawę można zgłosić do Nadzoru Budowlanego, który przeprowadzi postępowanie administracyjne w tym zakresie. Właściciele spornej nieruchomości zostaną poproszeni o przedstawienie dokumentacji związanej z budową, w tym pozwolenia na budowę wydanego w oparciu o ówczesny stan prawny. Dalsze postępowanie będzie wynikało z ustaleń poczynionych w trakcie postępowania. Organ może np. nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego lub obiekt taki może ulec legalizacji, a na właścicieli zostać nałożony obowiązek zapłaty opłaty legalizacyjnej.

Natalia Lewandowska-Fac - radca prawny, mediator