Czwartek, 9 lipca 2020

imieniny: Lukrecji, Weroniki, Anatolii

RSS

Minister Michał Woś podsumował pracę dla regionu

11.06.2019 09:37 | 0 komentarzy | d

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja prasowa dotycząca podsumowania półrocznej pracy ministra Michała Wosia w Zarządzie Województwa Śląskiego. W Radzie Ministrów odpowiada za sprawy pomocy humanitarnej. Jednocześnie pozostaje radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.

Minister Michał Woś podsumował pracę dla regionu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Minister Michał Woś zaznaczył, że ma ogromną satysfakcję z pracy, jaką wykonał na rzecz województwa śląskiego. Podziękowanie za zaangażowanie na rzecz regionu złożył marszałek Jakub Chełstowski. Marszałek podkreślił, że minister Woś podejmował ambitne wyzwania i realizował projekty przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju aglomeracji. Zaznaczył także, że minister będzie z pewnością dobrym ambasadorem spraw województwa śląskiego. Do gratulacji dołączył się także uczestniczący w spotkaniu wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Michał Woś w Zarządzie Województwa Śląskiego był odpowiedzialny za edukację, komunikację i transport oraz rozwój terenów wiejskich.

W zakresie edukacji nadzorował realizację koncepcji reorganizacji sieci szkół policealnych Subregionu Zachodniego, a także reorganizacji placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych w Bielsku-Białej i w Katowicach. Z jego inicjatywy powołano także Zespół ds. opracowania zasad działania „Śląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień i Talentów”. Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół i placówek Województwa Śląskiego, przyczynił się do zwiększenia nakładów na edukację o blisko 2 mln zł.

W obszarze terenów wiejskich nadał nowy wymiar inicjatywie sołeckiej, podjął decyzje o przeznaczeniu ze środków unijnych 29 milionów złotych na scalanie gruntów, przeznaczył 30 milionów złotych na lokalne drogi na obszarach wiejskich, przyczynił się do rozwoju gospodarstw edukacyjnych.

W zakresie komunikacji i transportu przyczynił się do rozwoju kolejnictwa. Brał udział m.in. w akcji zorganizowania darmowych przejazdów na ferie, zakończył wymianę składów i sfinalizował kontrakt z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., przyczynił się do wprowadzenia jednego biletu w obrębie metropolii (Metrobilet) i Kolei Śląskich Sp. z o.o., odbył szereg spotkań dotyczących kolei na Podbeskidziu, zintensyfikował prace dotyczące budowy kolejowego połączenia z Katowic do Jastrzębia-Zdroju w ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej pod roboczą nazwą „Kolej Plus”.

Komunikacja i transport to także drogi. W tym obszarze minister Michał Woś nadzorował największe przetargi inwestycyjne, m.in. mosty na drodze wojewódzkiej nr 919, inwestycje dotyczące przebudowy dróg wojewódzkich nr: 791, 933, 913, brał udział w spotkaniach koordynacyjnych przedsięwzięć drogowych, rekomendował wnioski Gmin z 2019 r. o powierzenie im na podstawie porozumienia zadań dotyczących chodników, ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich, brał udział w przygotowaniu Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, koordynował prace dotyczące kwestii dojazdów na lotnisko.

źródło: slaskie.pl.

Ludzie:

Michał Woś

Michał Woś

minister środowiska w rządzie Mateusza Morawieckiego