Czwartek, 9 kwietnia 2020

imieniny: Mai, Dymitra, Dobrosławy

RSS

PILNE

Pokazali tylko to, co chcieli?

06.06.2019 07:00 | 5 komentarzy | juk

Najpierw była prezentacja, potem dyskusja, a na końcu głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi. W Radlinie wdrożono już nowe formuły kontroli radnych nad włodarzami miasta.

Pokazali tylko to, co chcieli?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

60 stron zawiera pierwszy w samorządowej historii Radlina dokument o nazwie: raport o stanie miasta. Jego sporządzenie i analiza to wymóg nowych przepisów, wprowadzonych do ustawy o samorządzie gminnym. Na ostatniej sesji tamtejsza burmistrz Barbara Magiera przedstawiła dokument. Po jego prezentacji radni głosowali nad udzieleniem jej wotum zaufania. Choć zostało przyznane, to rajcy w swojej decyzji nie byli jednomyślni.

Świadectwo tego, co dokonali

– Raport zawiera komplet informacji o naszym mieście, realizowanych zadaniach i osiągniętych wynikach za okres ubiegłego roku - zaczęła prezentację raportu Barbara Magiera. Wyjaśniła, że w dokumencie znajdują się różnorodne treści, począwszy od tematyki inwestycyjnej po działania społeczne, od ekologii i gospodarki komunalnej po edukację, od zadań przypisanych ustawowo samorządom po działania innowacyjne, realizowane z myślą o lokalnej specyfice. Zawiera on także, informacje o uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Radlinie w 2018 r. - Mam nadzieję, że tak podana wiedza przyczyni się do większej świadomości skali realizowanych zadań w naszym mieście. Być może będzie przyczynkiem do dyskusji i inspiracją do kolejnych działań na rzecz Radlina. Z całą jednak pewnością będzie świadectwem tego, jak wiele dokonaliśmy dla naszego miasta i jego mieszkańców w minionym roku - mówiła Barbara Magiera.