Czwartek, 22 sierpnia 2019

imieniny: Cezarego, Zygfryda, Marii

RSS

Anonim na prezesa PK. Bogdan Gawliczek odpowiada na pytania Nowin

03.06.2019 22:46 | 7 komentarzy | ma.w

Szef miejskiej spółki nie komentował anonimu, jaki trafił do radnych miasta, twierdząc, że zawiera on nieprawdę. Zgodził się wyjaśnić Czytelnikom Nowin Raciborskich, czym się podpiera w swym twierdzeniu. Oto pełna treść jego odpowiedzi na pytania redakcji.

Anonim na prezesa PK. Bogdan Gawliczek odpowiada na pytania Nowin
Bogdan Gawliczek prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Raciborzu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Kiedy zlikwidował pan indywidualną działalność gospodarczą?

Prowadzoną przeze mnie działalność gospodarczą pod nazwą Bogdan Gawliczek Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe Travel-Bus zlikwidowałem w dniu 17 kwietnia 2019 r. Informacja ta jest publicznie dostępna w bazie internetowej CEIDG.

Proszę wyjaśnić dlaczego prowadzenie działalności gospodarczej Gawliczek Bogdan Przedsiębiorstwo Turystyczno - Usługowe Travel - Bus nie jest przeszkodą prawną do powołania pana do Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego?

Jak wyżej wyjaśniałem dyspozycja przepisu art. 5 ust. 2-5 ustawy antykorupcyjnej powoduje, że prowadzenie przeze mnie działalności gospodarczej w dniu powołanie mnie na funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. nie stanowiło przeszkody w dokonaniu tego wyboru. Ponownie wyjaśniam, że zgodnie z wymogami tych przepisów przedmiotową działalność gospodarczą zlikwidowałem w ustawowym terminie.

Czy według aktualnego stanu prawnego może pan reprezentować spółkę jawną Prywatna Komunikacja Samochodowa Gawliczek? Czy odpowiada pan swoim majątkiem lub wspólnie z żoną za zobowiązania tej spółki?

Obecnie nie jestem uprawniony do reprezentowania spółki Prywatna Komunikacja Samochodowa Travel-Bus Gawliczek Sp.j. Nie jestem również wspólnikiem tej spółki. Zgodnie z przepisem art. 22 § 2 Kodeksu spółek handlowych (zwany dalej Ksh) każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz spółką. Jak wyżej wyjaśniłem niejestem wspólnikiem spółki Prywatna Komunikacja Samochodowa Travel-Bus Gawliczek Sp.j. Natomiast aby mogła powstać moja odpowiedzialność w ramach majątku wspólnego małżeńskiego za zobowiązania, za które odpowiada moja żona, zgodnie z przepisem art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego musiałbym wyrazić zgodę na zaciągnięcie przez moją żonę konkretnego zobowiązania. Przepis art. 787 Kpc brzmi: Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Dotychczas nigdy takiej zgody nie udzielałem.

Proszę o pańską opinię na temat ewentualności wystąpienia konfliktu interesów między spółką jawną Prywatna Komunikacja Samochodowa Gawliczek, a spółką miejską Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu, gdzie w obu przypadkach świadczone są usługi przewozów pasażerskich? Proszę też o przedstawienie argumentów świadczących o tym, że działalność przedsiębiorstwa Travel - Bus specjalizującego się w przewozach pasażerskich i w powszechnej opinii kojarzonej jako przewoźnik działający m.in. na terenie powiatu raciborskiego nie stanowi konkurencji w stosunku do niektórych z usług świadczonych przez PK?

W mojej ocenie nie występuje konflikt interesów pomiędzy spółką Prywatna Komunikacja Samochodowa Travel-Bus Gawliczek Sp.j. a Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. Według mojej wiedzy spółka Prywatna Komunikacja Samochodowa Travel-Bus Gawliczek Sp.j. (jak wyżej wykazałem nie jestem wspólnikiem tej spółki) nie wykonuje transportu osób na trasach miejskich lub powiatowych. Zwracam również uwagę, że przepis art. 22 pkt 2 ppkt e ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, który ma zastosowanie do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z .o.o. poprzez odesłanie z przepisu art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, dotyczy wyłącznie osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego komunalną osobą prawną, a nie członków rodziny tej osoby. Zgodnie z tym przepisem członkiem organu zarządzającego komunalną osobą prawną nie może być bowiem osoba, której aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. Jak wyżej wykazałem nie prowadzę działalności społecznej lub zarobkowej, która rodziłaby konflikt interesów wobec działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Ludzie:

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Miasta Racibórz.

Mirosław Lenk

Mirosław Lenk

Radny Miasta Racibórz, były prezydent.