Poniedziałek, 13 lipca 2020

imieniny: Irwina, Margarety, Sary

RSS

Anonim na prezesa PK. Bogdan Gawliczek odpowiada na pytania Nowin

03.06.2019 22:46 | 7 komentarzy | ma.w

Szef miejskiej spółki nie komentował anonimu, jaki trafił do radnych miasta, twierdząc, że zawiera on nieprawdę. Zgodził się wyjaśnić Czytelnikom Nowin Raciborskich, czym się podpiera w swym twierdzeniu. Oto pełna treść jego odpowiedzi na pytania redakcji.

Anonim na prezesa PK. Bogdan Gawliczek odpowiada na pytania Nowin
Bogdan Gawliczek prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Raciborzu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W istocie ustawodawca posłużył się dość skomplikowanych odesłaniem poprzez zastrzeżenie, jednak od osoby (osób) formułującej publiczne zarzuty o „naruszenie prawa” można wymagać skrupulatnej analizy treści przepisów ustawy, na którą się powołuje.

Kluczowy przepis art. 5 ust. 2-5 ustawy antykorupcyjnej brzmi:

2. Jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza osoba, o której mowa w art. 2 pkt 6-6c, z wyłączeniem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 3- 5, odwołuje ją albo rozwiązuje z nią umowę o pracę, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o przyczynie odwołania albo rozwiązania umowy o pracę.

3. Jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza członek zarządu województwa, powiatu lub związku metropolitalnego, skarbnik województwa, powiatu, gminy lub związku metropolitalnego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo związku metropolitalnego odwołuje tę osobę z pełnionej funkcji najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym przewodniczący organu stanowiącego uzyskał informację o przyczynie odwołania.

4. Jeżeli członek zarządu województwa, powiatu lub związku metropolitalnego przed dniem wyboru pełnił funkcję, prowadził działalność gospodarcza albo posiadał akcje lub udziały, o których mowa w art. 4, jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy (sic !!! - uwaga moja) od dnia wyboru zrzec się funkcji, zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub akcje.

5. W przypadku niewypełnienia obowiązku przez osobę, o której mowa w ust 4, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo związku metropolitalnego odwołuje ją najpóźniej w ciągu miesiąca od upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.

Ludzie:

Bogdan Gawliczek

Bogdan Gawliczek

Prezes PK Racibórz

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Raciborza

Mirosław Lenk

Mirosław Lenk

Radny Miasta Racibórz, były prezydent.