Czwartek, 22 października 2020

imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii

RSS

Rybnik zmienia plan zagospodarowania, aby w mieście nie powstała kolejna kopalnia

23.05.2019 22:16 | 7 komentarzy | acz

Spółka Bapro planująca budowę kopalni w Rybniku, aktualnie ubiega się o uzyskanie koncesji na wydobycie „złoża Paruszowiec”. Zarówno przedstawiciele władz miasta, jak i mieszkańcy, przyjęli jednoznaczne stanowisko przeciwko powstaniu tej inwestycji na terenie Rybnika.

Rybnik zmienia plan zagospodarowania, aby w mieście nie powstała kolejna kopalnia
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Po przeanalizowaniu formalnych możliwości miasto podjęło decyzję o wprowadzeniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego na terenach, na których miałaby powstać zakład górniczy. Spółka planuje budowę na obszarze między ulicami Golejowską i Ekonomiczną, to teren na styku dwóch dzielnic Wielopola i Rybnickiej Kuźni.

Miejska Pracownia Urbanistyczna już rozpoczęła prace nad zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze, na którym spółka Bapro planuje budowę zakładu górniczego. Celem sporządzenia projektu planu miejscowego, o którym mowa będzie przede wszystkim wprowadzenie zakazu lokalizowania na tych terenach obiektów zakładu górniczego – mówi Piotr Kuczera prezydent Miasta Rybnika – Uchwalenie zmian w planie to jednak proces, który trwa około 9 miesięcy, dlatego trudno mi w tym momencie powiedzieć czy nasze działanie okaże się skuteczne, to będzie walka z czasem. Mam jednak nadzieję, że procedura w RDOŚ będzie trwała na tyle długo, że uzyskamy potrzebny nam czas na uchwalenie zmian – dodaje prezydent Kuczera.

Procedura uzyskania koncesji na wydobycie „złoża Paruszowiec” przez spółkę Bapro trwa, uwagi do raportu oddziaływania na środowisko można składać do 30 maja br. Miasto Rybnik po zapoznaniu się z raportem przygotowuje również swoje uwagi, które zgłosi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

(acz)

Ludzie:

Piotr Kuczera Rybnik

Piotr Kuczera Rybnik

Prezydent Rybnika