Czwartek, 27 czerwca 2019

imieniny: Władysława, Maryli, Władysławy

RSS

Szkoły w powiecie wodzisławskim stanęły, dzieci zostały w domach

08.04.2019 12:49 | 10 komentarzy | art, juk, mak

Przeprowadzone 7 kwietnia rozmowy ostatniej szansy między nauczycielskimi centralami związkowymi, a rządem nie przyniosły przełomu. 8 kwietnia w powiecie wodzisławskim nauczyciele zdecydowanej większości szkół i przedszkoli nie przystąpili do pracy.

Szkoły w powiecie wodzisławskim stanęły, dzieci zostały w domach
Pracowania szkolna w SP nr 1 w Wodzisławiu Śl.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W gminie Godów do strajku przystąpiły wszystkie placówki oświatowe. Dyrektorom udaje się zapewnić przedszkolakom i uczniom opiekę. - Frekwencja wśród uczniów i maluchów jest bardzo niska. Przy wyższej byłby problem – przyznaje jednak Katarzyna Kubica, kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej UG Godów.

W gminie Gorzyce udział w strajku zadeklarowali nauczyciele 12 z 13 placówek (oprócz przedszkola w Gorzycach). - Strajkujące szkoły i przedszkola są otwarte dla uczniów, natomiast nie ma normalnych zajęć. Dyrektorzy zostali przez nas poinformowani, że w sytuacji jeśli nie mieliby możliwości zapewnienia dzieciom opieki, mają dać sygnał do gminy. My przygotowaliśmy grupę wolontariuszy, którzy na podstawie umowy wolontariackiej będą wspierać dyrektorów, jeśli zajdzie taka potrzeba - mówi Sylwia Czarnecka, zastępca wójta ds. oświaty.

W gminie Lubomia strajkuje tylko jedna placówka z pięciu tam działających. To Szkoła Podstawowa w Lubomi. Nauczyciele z tej placówki przyszli do pracy zgodnie z planem zajęć, podpisali listę obecności, ale nie prowadzą lekcji. We wstępnych ustaleń wynika, że do strajku przystąpiło 80-85% załogi (to na razie dane szacunkowe). Do szkoły w Lubomi przyszło kilkanaścioro uczniów. - Mają zapewnioną opiekę w świetlicy - zapewnia sekretarz gminy Lubomia Roman Bizoń. Mimo wcześniejszych deklaracji do strajku nie przystąpili pracownicy Publicznego Przedszkola w Nieboczowach (w czasie referendum za strajkiem było 69% głosujących). Przedszkole działa jak zawsze.

W Marklowicach gotowość do strajku wyrazili nauczyciele 2 z 3 placówek (oprócz Szkoły Podstawowej nr 2). - Opieka nad dziećmi w placówkach jest zapewniona przez dyrektorów. Organizowane są m.in. zajęcia świetlicowe - mówi Tadeusz Chrószcz, wójt Marklowic.

W gminie Mszana do strajku przystąpiły ostatecznie wszystkie cztery placówki. Dyrektorzy informowali rodziców o możliwości zapewnienia w placówkach opieki dla dzieci, których rodzice ostatecznie nie mieliby możliwości zapewnienia im innej opieki. - Natomiast dzieci do szkół i przedszkoli nie przyszły – informuje Katarzyna Bylicka, kierownik Referatu Administracji, Oświaty i Informacji.

W Pszowie do strajku przyłączyły się wszystkie placówki oświatowe. Wyjątkiem są dwa oddziały Przedszkola nr 3 zlokalizowane w krzyżkowickiej strażnicy. Tam nauczyciele nie strajkują i zajęcia odbywają się normalnie. - Dyrektorzy placówek pełnią dyżury opiekuńcze nad dziećmi, które w szkołach lub przedszkolach się pojawią - mówi Mirella Ogrocka, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pszowie.

Również w Radlinie wszystkie placówki oświatowe opowiedziały się za strajkiem. - Przedszkola i szkoły w naszym mieście są otwarte dla swoich podopiecznych. Nie odbywają się w nich jednak zajęcia edukacyjne, a tylko i wyłącznie opiekuńcze - mówi Halina Mizia, naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych w radlińskim magistracie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w Rydułtowach strajkują wszystkie placówki oświatowe. - W jednych placówkach więcej, w innych mniej pracowników - przekazuje ogólne informacje Damian Moric, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w rydułtowskim urzędzie miasta. W Rydułtowach są placówki, gdzie nie przyszło ani jedno dziecko - to Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 4. Tam, gdzie przedszkolaki czy uczniowie pojawili się, mają zagwarantowaną opiekę.

W Wodzisławiu Śl. wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola strajkują. Do strajku przystąpiło łącznie 329 nauczycieli, a pracuje 35. Na zwolnieniu lekarskim jest 26 pedagogów. Przedszkolaki i uczniowie, którzy przyszli w poniedziałek do placówek oświatowych, mają zapewnioną opiekę. Dzieci przyszło jednak niewiele. Na godzinę 8.00 - łącznie 10 dzieci we wszystkich placówkach.

Strajkują też wszystkie szkoły średnie, a także Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Do strajku nie przystąpił Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Strajku nie ma także w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. We wszystkich placówkach opieka nad młodzieżą jest zapewniona. Najwięcej uczniów - bo aż 50 - przyszło do Zespołu Szkół Ekonomicznych. To głównie maturzyści.