środa, 27 maja 2020

imieniny: Jana, Juliusza, Radowita

RSS

Krzanowicki Bon Żłobkowy. Sprawdź, ile dostaną rodzice maluchów

27.03.2019 18:30 | 0 komentarzy | mad

Krzanowicki Bon Żłobkowy dedykowany jest rodzinom z dziećmi do lat trzech, które są pod opieką niepublicznego żłobka, klubu dziecięcego, lub dziennego opiekuna w wymiarze co najmniej pięciu dni w tygodniu. Aby skorzystać ze świadczenia, rodzic musi przedstawić umowę z placówką, do której uczęszcza pociecha.

Krzanowicki Bon Żłobkowy. Sprawdź, ile dostaną rodzice maluchów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dla kogo?

Rodzina starająca się o bon musi mieszkać na terenie gminy Krzanowice oraz rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym, którego naczelnik jest właściwy dla gminy Krzanowice. Ponadto rodzice muszą być zatrudnieni na etat bądź wykonywać inną pracę zarobkową; nie mogą być na urlopie wychowawczym; nie są dłużnikami gminy, gminnych jednostek organizacyjnych ani spółek prawa handlowego z udziałem gminy oraz nie posiadają zaległych zobowiązań alimentacyjnych. Co istotne, świadczenie przyznane zostanie rodzinom, których dochód na mieszkańca nie przekracza kwoty 2500 zł miesięcznie.

Świadczenie przysługuje również osobom samotnie wychowującym dziecko oraz jeżeli rodzice nie są zatrudnieni lub nie wykonują innej pracy zarobkowej z powodu: legitymowania się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; kontynuowania nauki w systemie dziennym, która uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem; odbywania stażu, udziału w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, uczestnictwa w szkoleniach zawodowych; przebywania w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

30 tysięcy złotych

Świadczenie wyniesie 300 złotych miesięcznie. Miasto zabezpieczyło na ten cel w budżecie 30 tysięcy złotych. – Zobaczymy, ile tych wniosków wpłynie – komentuje burmistrz Andrzej Strzedulla. O świadczenie można ubiegać się od kwietnia. Szczegółowych informacji udzielać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzanowicach.

(mad)

Ludzie:

Andrzej Strzedulla

Andrzej Strzedulla

Burmistrz Krzanowic.