Sobota, 16 listopada 2019

imieniny: Edmunda, Marii, Gertrudy

RSS

Dyrektor raciborskiego szpitala odnosi się do oświadczenia klubu radnych PiS

04.03.2019 10:07 | 6 komentarzy | web

Chodzi o oświadczenie, w którym poruszono m.in. kwestie związane z sytuacją finansową szpitala. - Pozwoliłem sobie na przedstawienie swojego stanowiska celem poinformowania społeczeństwa o rzeczywistej sytuacji. Postaram się przedstawić więcej informacji na temat poruszanych spraw – pisze dyrektor Ryszard Rudnik (na zdj.). Poniżej treść listu. TUTAJ oświadczenie klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Dyrektor raciborskiego szpitala odnosi się do oświadczenia klubu radnych PiS
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ranking „Bezpieczny szpital” organizowany od 15 lat przez Centrum Monitorowana Jakości w Ochronie Zdrowia we współpracy z „Rzeczpospolitą” ma na celu pokazywanie jednostek ochrony zdrowia osiągających najwyższa jakość leczenia, w których proces leczenia zapewnia bezpieczeństwo pacjentom. Szpital Rejonowy w Raciborzu prawie od początku uczestniczy w rankingu, plasując się w czołówce szpitali w Polsce i zawsze w pierwszej dziesiątce szpitali na Śląsku.

Personel szpitala wkłada wiele wysiłku w procesy wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością w celu zapewnienia jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów. By budować zrównoważony system ochrony zdrowia, trzeba mierzyć jego jakość i efektywność, porównując szpitale ze sobą.

Szkoda, że tak ważnego aspektu, jak poprawa jakości leczenia i zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów nie zauważają przedstawicie partii wprowadzającej rozwiązania systemowe w ochronie zdrowia. Dlatego sukcesy pracowników szpitala w poprawie jakości leczenia i określanie ich jako ”hurraoptymistyczne informacje” są nie na miejscu.

Wprowadzenie sieci szpitali miało uporządkować system ochrony zdrowia. Mam nadzieję, że jeszcze uporządkuje. Szpital Rejonowy w Raciborzu zakwalifikował się bez problemów do sieci na II poziom w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, co oznacza, że ma zagwarantowane finansowanie we wszystkich posiadanych zakresach świadczeń, bez konkursów.

Dodatkowo przejęto udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Szpitale powiatowe udzielają 60% hospitalizacji, a budżet, jaki przeznacza się na ich działanie to 40% środków NFZ.

Placówki powiatowe najbardziej straciły na wprowadzeniu ryczałtu i odczuły skutki wprowadzonych w zeszłym roku podwyżek płac. Wprowadzone ustawowo podwyżki nie objęły wszystkich grup zawodowych pracujących w szpitalu, a także nie zapewniły finansowania w całości. Skutki finansowe wprowadzonych ustawowo podwyżek dla szpitala wyniosły w 2018 roku 5 991 tys. zł. Z tego NFZ zabezpieczył środki w wysokości 3 085 tys. zł. na wzrost wynagrodzeń. Pozostałe 2 905 tys. zł. pozostały kosztem szpitala bez pokrycia w przychodach. Wzrost wynagrodzeń spowodował konieczność zwiększenia rezerw na świadczenia emerytalne, nagrody jubileuszowe. Spowodowało to zwiększenie kosztów szpitala w wysokości 2 334 tys. złotych. Czyli sam wzrost kosztów spowodowanych wprowadzeniem ustawowych rozwiązań płacowych spowodował wzrost kosztów działalności szpitala o kwotę 5 239 tys. złotych, które nie zostały sfinansowane wzrostem przychodów.

Koszty funkcjonowania szpitala rosną również z tytułu wzrostu najniższego wynagrodzenia i o inflację. Wzrost najniższego wynagrodzenia w 2017 r. o 8,1%, w 2018 r. o 5,0% spowodował wzrost kosztów z tytułu zawartych umów z firmami wykonującymi usługi sprzątania, żywienia, ochrony mienia. Skutki tych wzrostów to kwota 1 803 tys. zł. w 2018 roku.

Inflacja 2017 r. wyniosła 2,0%, w 2018 r. 1,8% co w liczbach daje kwoty 1 308 tys. zł., 1 260 tys. zł. w stosunku do przychodów uzyskanych z NFZ.

Plan finansowy na 2018 r. szpitala zaopiniowany przez Radę Społeczną w dniu 20 grudnia 2017 r. uwzględniając wszystkie znane koszty i prognozowane przychody, zakładał stratę w wysokości 8 566 tys. zł. Następnie 15 listopada 2018r. uchwałą Rady Społecznej skorygowano Plan finansowy na 2018 r. i wykazano stratę w wysokości 9 330 tys. złotych.

Rozliczenie roku z NFZ następuje nie wcześniej niż 45 dni po zakończeniu roku. Stąd przekazany rachunek zysków i strat za 2018 r. wykazuje wynik na podstawie aktualnie posiadanych danych finansowych. Przekazany do starostwa rachunek zysków i strat wykazuje stratę w wysokości 9 381 tys. zł. Aktualnie szpital podpisał aneks z NFZ na kwotę 989 tys. zł, co zmniejszy stratę do wysokości 8 392 tys. zł. Do rozliczenia pozostały świadczenia związane z przekroczeniem ryczałtu w kwocie 1 873 tys. zł. Kwota ugody zmniejszy również stratę.

Może specyfika rozliczeń z NFZ jest mało zrozumiała, ale nie należy wyciągać niewłaściwych wniosków i podejrzewać zarząd szpitala o manipulowanie danymi.

Jak wykazałem wcześniej, przedstawiając dane liczbowe, sytuacja finansowa szpitala jest wynikiem decyzji ustawodawcy, który to wprowadzając uregulowania prawne, zwiększa koszty funkcjonowania szpitali, nie zapewniając odpowiedniego poziomu przychodów.

Wszyscy pamiętamy, ile emocji budziły zmiany w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Wiele osób straszyło społeczeństwo, że zmiany spowodują gorszą jakość lub brak możliwości wykonania badań. Dzisiaj po ponad roku działania wszyscy widzimy, że była to dobra decyzja. Pacjenci zyskali dostęp do badań na nowym sprzęcie. Firma wymieniła aparaty RTG, aparaty USG na nowe, uruchomiła pracownię rezonansu magnetycznego, znacznie skrócił się czas oczekiwania na opisy badań. Koszt zakupu badań, nie przekraczają kosztów ponoszonych przez szpital, kiedy prowadził sam zakład diagnostyki.

Rzeczywiście, mówiąc o kondycji szpitala musimy opierać się na faktach. Ale musimy też rzetelnie mówić o przyczynach. I wskazywane przyczyny, które są niewygodne dla radnych powiatowych z klubu PiS, ponieważ wskazują na niedoskonałości działania reformowanego systemu opieki zdrowotnej nie mogą, być powodem do ataków na moją osobę. Szpital nie jest dobrym miejscem do rozgrywek politycznych.

Sytuacja finansowa wszystkich szpitali w Polsce jest trudna z powodu niedofinansowania systemu i przyczyn, które wskazywałem wcześniej.

Jeżeli sytuacja finansowa szpitala, jego bieżące funkcjonowanie i rokowania na przyszłość, są źródłem troski i obaw radnych Prawa i Sprawiedliwości to zapraszam do konstruktywnej współpracy.

Dyrektor

Ryszard Rudnik