Sobota, 20 lipca 2019

imieniny: Czesława, Hieronima, Eliasza

RSS

Krzystała podzielił zadaniami. Kowol dostał ich najwięcej

01.03.2019 07:00 | 5 komentarzy | juk

Kilka tygodni temu burmistrz Czesław Krzystała wprowadził zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu oraz "odświeżył" zakres nadzoru nad pracami poszczególnych referatów, jednostek organizacyjnych oraz komórek magistratu. - Celem zmian jest usprawnienie funkcjonowania urzędu, zwiększenie efektowności kadr i lepsze zarządzanie - tłumaczy przekształcenia burmistrz Pszowa.

Krzystała podzielił zadaniami. Kowol dostał ich najwięcej
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jeden kierownik więcej

Największą zmianą w strukturze organizacyjnej magistratu jest podział referatu inwestycji, gospodarki komunalnej i nieruchomości na dwie jednostki. - Nie jest to rewolucyjna zmiana. Wracamy jedynie do układu sprzed kilku lat, kiedy oba referatu funkcjonowały samodzielne - mówi burmistrz Pszowa. I tak, referatem gospodarki komunalnej i ekologii będzie kierowała Katarzyna Skaba, która została awansowana na kierownika. Z kolei referatem architektury, inwestycji, remontów i nieruchomości kierować będzie Franciszek Sobala.

Nowy zakres kompetencji

Burmistrz przede wszystkim na nowo podzielił zakres nadzoru nad pracami referatów, jednostek organizacyjnych oraz poszczególnych komórek. I tak sam Czesław Krzystała będzie sprawował nadzór nad działalnością m.in. Urzędu Stanu Cywilnego oraz szeroko pojętej oświaty, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, a także nad kilkoma samodzielnymi stanowiskami. Jego zastępca Piotr Kowol będzie nadzorował cztery referaty: promocji, środków pomocowych, kultury i sportu; gospodarki komunalnej i ekologii; architektury, inwestycji, remontów i nieruchomości oraz świadczeń społecznych. Podlegać będzie mu również Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Natomiast Alicji Nawrat, która pełni funkcję sekretarza przypadły m.in. Biuro Rady Miejskiej, Świetlica Środowiskowa, Miejski Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna. Jak tłumaczy Krzystała, zmieniając strukturę organizacyjną urzędu, chce stworzyć przejrzysty model odpowiedzialności za spójne obszary kompetencyjne swoich współpracowników. Czego, jego zdaniem, za rządów poprzedniej burmistrz brakowało.

(juk)