Piątek, 18 września 2020

imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława

RSS

Przygotuj się do wymiany kotła

16.02.2019 13:00 | 7 komentarzy | red

Od 1 września 2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązują przepisy uchwały antysmogowej. Jakie grożą nam sankcje za nieprzestrzeganie nakazów wynikających z przepisów?

Przygotuj się do wymiany kotła
Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, zbliża się data graniczna wymiany pierwszej partii kotłów centralnego ogrzewania. W związku z tym Straż Miejska w Rybniku podczas kontroli nieruchomości rozdaje naklejki, przypominające o konieczności wymiany kotłów na nowe.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Kontrola w kotłowni

Jakie grożą nam sankcje za nieprzestrzeganie nakazów wynikających z przepisów uchwały antysmogowej? Jeżeli nie dokonamy wymiany kotła zgodnie z postanowieniami uchwały antysmogowej, na podstawie art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 „Prawo Ochrony Środowiska o ochronie środowiska grozi nam kara grzywny. Funkcjonariusze straży gminnych i miejskich mogą przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych. W ramach kontroli zgodnie z art. 379 ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” strażnicy gminni (miejscy) uprawnieni są do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości, przeprowadzania badań lub wykonania innych niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Funkcjonariusze skierują do sądu wniosek o ukaranie danej osoby karą grzywny jeżeli podczas czynności kontrolnych ujawnione zostanie wykroczenie przeciwko przepisom uchwały antysmogowej. W postępowaniu mandatowym zaś kara grzywny za naruszenie przepisów uchwały antysmogowej, może zostać wymierzona do 500 zł. W drodze mandatu karnego grzywną może nas ukarać policja oraz inspektorzy ochrony środowiska. 

Uwaga na zmiany

Od stycznia 2019 roku nastąpiła zmiana w wysokości dotacji dla osób, które skorzystają z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej. Powyżej 1600 zł dochodu na członka rodziny, w przypadku gdy roczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 85,5 tys. zł, dopłata do termomodernizacji wynosi 18% tzw. kosztów kwalifikowanych do 53 tys. zł. Natomiast przy dochodzie wyższym niż 85,5 tyś zł , ale nie przekraczającym 125,5 tys. zł, dopłata wynosi 15%.  Na konferencji z dnia 17 stycznia 2019 roku minister środowiska Henryk Kowalczyk dał do zrozumienia, że warto złożyć wniosek o dofinansowanie szybko, albowiem rząd w przyszłości zamierza to zmienić, a zmiany, czego nie można wykluczyć, nie będą korzystne dla wnioskodawców. Chodzi o kwestie finansowania programu przez Unię Europejską, która nie chce dotować przedsięwzięć zakładających dopłaty do wymiany pieców grzewczych na węgiel.

(AWK)