Sobota, 21 września 2019

imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita

RSS

Przygotuj się do wymiany kotła

16.02.2019 13:00 | 7 komentarzy | red

Od 1 września 2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązują przepisy uchwały antysmogowej. Jakie grożą nam sankcje za nieprzestrzeganie nakazów wynikających z przepisów?

Przygotuj się do wymiany kotła
Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, zbliża się data graniczna wymiany pierwszej partii kotłów centralnego ogrzewania. W związku z tym Straż Miejska w Rybniku podczas kontroli nieruchomości rozdaje naklejki, przypominające o konieczności wymiany kotłów na nowe.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Skąd pieniądze?

Zgodnie z zasadami  programu maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji to 53 tysiące zł. Na pozostałą kwotę kosztów kwalifikowanych można zwrócić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki. Przyznana dotacja i pożyczki, mogą być wypłacane po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia jak i jego kolejnych etapów. Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami i współwłaścicielami budynków jednorodzinnych. Wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w formie elektronicznej bądź papierowej. Złożenie wniosku w formie elektronicznej wymaga założenia konta w tzw. Portalu Beneficjenta. Wniosek należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP. Jeżeli wnioskodawca nie posiada możliwości opatrzenia wniosku podpisem kwalifikowanym lub podpisem ePUAP wniosek powinien zostać przesłany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta jednocześnie wydrukowany i w wersji papierowej przesłany na adres właściwego miejscowo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dotacji uzależniona jest od kwoty miesięcznego dochodu na członka rodziny. Składając wniosek można uzyskać dotację w wysokości:

• do 90% kosztów kwalifikowanych przy dochodzie 600 zł przypadającym na członka rodziny oraz do 10% pożyczki uzupełnienia do wartości dotacji;

• do 80% kosztów kwalifikowanych przy dochodzie od 601 zł do 800 zł przypadającym na członka rodziny oraz do 20% pożyczki uzupełnienia do wartości dotacji;

• do 70% kosztów kwalifikowanych przy dochodzie od 801 zł do 1000 zł przypadającym na członka rodziny oraz do 30% pożyczki uzupełnienia do wartości dotacji;

• do 60% kosztów kwalifikowanych przy dochodzie od 1001 zł do 1200 zł przypadającym na członka rodziny oraz do 40% pożyczki uzupełnienia do wartości dotacji;

• do 50% kosztów kwalifikowanych przy dochodzie od 1201 zł do 1400 zł przypadającym na członka rodziny oraz do 50% pożyczki uzupełnienia do wartości dotacji;

• do 40% kosztów kwalifikowanych przy dochodzie od 1401 zł do 1600 zł przypadającym na członka rodziny oraz do 60% pożyczki uzupełnienia do wartości dotacji;

• do 30% kosztów kwalifikowanych przy dochodzie od 1600 zł przypadającym na członka rodziny oraz do 70% pożyczki uzupełnienia do wartości dotacji.