Poniedziałek, 9 grudnia 2019

imieniny: Leokadii, Wiesławy, Nataszy

RSS

Zmiany w pszowskiej komunalce. Czy będą korzystne?

14.02.2019 07:00 | 6 komentarzy | juk

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Pszowie z końcem marca przestanie działać jako zakład budżetowy. - Po przeprowadzeniu analizy, biorąc pod uwagę względy organizacyjne i ekonomiczne, a przede wszystkim trudności w uzyskaniu przychodów własnych potrzebnych do sfinansowania działalności zakładu, podjęliśmy decyzję o przekształceniu go w jednostkę budżetową o tej samej nazwie - mówi zastępca burmistrza Pszowa Piotr Kowol. Na styczniowej sesji radni dali zielone światło władzom miasta do planowanych zmian. W efekcie zostaną one wdrożone 1 kwietnia.

Zmiany w pszowskiej komunalce. Czy będą korzystne?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zakład, a jednostka

Jak tłumaczy Kowol, podstawową różnicą pomiędzy zakładem budżetowym a jednostką budżetową jest fakt, że zakład budżetowy wykonuje wyodrębnione zadania odpłatnie i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Z kolei jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, również dochody do niego odprowadza. - Zatem przekształcenie zakładu w jednostkę budżetową skutkuje dla miasta tym, że włącza dochody i wydatki bezpośrednio do swojego budżetu - mówi. Zmiana w kwestiach pracowniczych ma nie spowodować żadnych niedogodności. - Co więcej, będzie stabilizować i gwarantować płynność finansową związaną z zabezpieczeniem wynagrodzeń pracowniczych, m.in. ze względu na fakt, że środki na wynagrodzenia jednostki budżetowej są zagwarantowane bezpośrednio w budżecie miasta - wskazuje Kowol.

Dyskusja była burzliwa

O komentarz do sprawy poprosiliśmy kierownika ZGKiM Grzegorza Lelka. Jak wyjaśnia, dyskusja o zasadności przekształcenia zakładu była burzliwa, ale ostatecznie osiągnięto porozumienie. - Najważniejszą kwestią była gwarancja utrzymania warunków pracy i płacy dla pracowników zakładu już po jego przekształceniu - mówi Lelek. Gwarantem postulatów jest podpisane porozumienie trójstronne - pomiędzy burmistrzem Pszowa, Grzegorzem Lelkiem a zakładową organizacją związkową. - Co do samej zasadności przekształcenia myślę, że kilka najbliższych lat pokaże, czy będzie to z korzyścią dla miasta i zakładu, czy też nie - komentuje krótko kierownik ZGKiM.

Zakres prac niezmienny

Przekształcony ZGKiM będzie realizować zadania własne gminy. Chodzi o gospodarkę mieszkaniową, drogownictwo, prace remontowe i modernizacyjne, zimowe utrzymanie dróg i chodników, utrzymanie terenów zielonych, melioracji i targowisk, zarządzanie wielofunkcyjnym obiektem sportowo-rekreacyjnym oraz obsługiwanie i utrzymywania oczyszczalni ścieków. Czyli de facto zakres prac zakładu się nie zmieni. – Pozwoli jednak stworzyć optymalny model efektywnego wykorzystania posiadanego potencjału techniczno-organizacyjnego zakładu. Ma to się sprowadzić do polepszenia jakości świadczonych usług, zwiększenia ich efektywności oraz osiągnięcia maksymalnych efektów w stosunku do ponoszonych kosztów - wylicza wiceburmistrz Pszowa.

(juk)